Skip to main content

Hur kommer jag i kontakt med support?

Svar: Du kan kontakta vår support via mail på helpdesk@qbis.se eller telefon 031-10 70 60 (knappval 1). Du kan även kontakta vår support direkt i QBIS via vår smartbar.