--> Skip to main content

Hur lång tid tar det att sätta upp QBIS?

Svar: Det tar i normala fall ca en halv till två dagar sammanlagt för uppsättning och utbildning. Tidsramen för när uppsättning och utbildning sker enligt överenskommelse.