--> Skip to main content

Hur rapporterar jag konsulttimmar?

För att hålla reda på hur tiden spenderas, så rapporterar du aktivitetstiden för respektive projekt och aktivitet. De rapporterade timmarna blir underlaget för faktureringen, där du kan se din debiterbara tid.