Skip to main content

Hur rapporterar jag olika typer av traktamente i QBIS?

  • I QBIS kan du enkelt registrera traktamente för både inrikesresor och utrikesresor. Systemet beräknar ersättningen, kostförmån och måltidsavdrag för anpassade destinationer baserat på uppdateringar från Skatteverket. 
  • För måltidsavdrag och förmånsbeskattning finns korrekt beskattning och ersättning förinställt när traktamentet registreras av rapportören. 
  • Du behöver endast rapportera destination, datum och tider för start och slut. QBIS beräknar automatiskt vilket traktamente som gäller.