Skip to main content

Hur rapporterar jag representation?

I QBIS rapporteras representation där moms, skattefria och skattepliktiga belopp registreras automatiskt. Du kan enkelt lägga in de typer som ska finnas tillgängliga såsom, lunch, middag, enkel förtäring, underhållning m.m. Beräkningen av avdragsgill moms och kostnad sker också automatiskt, utan att du behöver förkunskaper om representation. Du kan utöka rapporteringen genom att göra det obligatoriskt att ange vilka som deltog vid händelsen.