--> Skip to main content

Hur ser QBIS supportavtal ut?

Svar: Med ett supportavtal får ni support alla helgfria dagar. Det finns ingen gräns för antal ärenden ni kan upprätta. Kostnaden är 20% av era månatliga kostnad, och ger alltså tillgång till vår support under hela avtalsperioden.