Skip to main content

Kan jag köpa QBIS direkt, utan en demo?

Svar: Ja, det är möjligt. Via prissidan kan man direkt köpa QBIS. Efter inköp tar en säljare kontakt med dig för avtalsskrivning.
Vi rekommenderar dock alltid att du tar kontakt med våra experter innan ett köp för en kostnadsfri konsultation och demo.