Skip to main content

Kan jag starta upp QBIS själv?

Svar: Det är möjligt att starta upp en QBIS miljö själv (vid direktköp), men det rekommenderas inte. Det förutsätter att du har erfarenhet sedan tidigare av systemet och kunskap kring hur du ska konfigurera det för din verksamhet.