--> Skip to main content

Kan QBIS hjälpa mina anställda att rapportera rätt?

Svar: Ja, i tidkortet i QBIS finns det ett flertalet valideringsmöjligheter inbyggda för att hjälpa användaren att göra rätt tidrapportering. Det går även att använda sig av automatisk OB-uträkning, schemavalidering och validering av projektaktiviteter. Be din systemadministratör att kontakta QBIS för vägledning.