Skip to main content

När kan jag börja använda QBIS?

Svar: Du kan börja använda QBIS så snart uppsättningen och utbildningen är genomförd.