--> Skip to main content

Kan jag fakturera resekostnader med QBIS Expense?

Ja, när du gör utlägget i QBIS kan du kryssa i checkrutan för fakturering och koppla det till önskat projekt så läggs det automatiskt in i fakturaunderlaget.