--> Skip to main content

Hur fungerar det när jag ska schemahantera i QBIS?

Du kan anpassa scheman utefter din verksamhets behov, antingen gör du ett generellt schema för samtliga anställda eller så fördelar du det på respektive avdelning och/eller på individnivå. Det färdiga schemat blir som en mall där du kan koppla vilka medarbetare som ska tillhöra schemat. Du har flera anpassningsmöjligheter, ställ in vilka avvikelser, löneaktiviteter som ska gälla för schemat och skräddarsy schemat efter ert kollektivavtal.