--> Skip to main content

Vad menas med agil projektledning och hur fungerar det i QBIS?

Agil projektledning innebär att du kan driva ett projekt i kortare leveranscykler för att kunna göra snabba förändringar när så krävs. Istället för att ha ett större projektmål, kan QBIS dela upp projektet i delmål och låter dig leverera en del i taget.