Skip to main content

Vad ska vara med i en körjournal?

Enligt Skatteverket ska du dokumentera datum, mätarinställning vid resans start och slut. Du ska även ange vilken adress resan startade från och avslutades samt ärende/syfte med resan.