Skip to main content

Varför debiteras jag ett större belopp vid denna faktura?

Svar: Detta skulle kunna bero på att din verksamhet har fler aktiva användare än vad som står i avtalet, vi hämtar information ifrån en loginrapport som visar hur många som varit inloggade på en viss modul under månaden.
Det skulle även kunna bero på vår årliga indexhöjning som sker i Februari.