Skip to main content

Vilka typer av rapporter kan jag hitta i QBIS?

Svar: QBIS tillhandahåller en mängd olika tid- och projektrapporter. Systemet samlar in all data från både användarnas tidkort och pågående projekt, för att sedan presentera det i överskådliga rapporter som kan filtreras efter önskemål. Några av de rapporter som QBIS erbjuder är; Sammanställning av löneaktiviteter, Intäktsanalys, Projektresultatanalys samt Projekttid & Material. Rapporterna kan schemaläggas, mailas och exporteras bland annat till Excel.