Skip to main content

När man pratar om tidstjuvar på jobbet tänker nog många på den där personen som släntrar fram till ens arbetsplats och aldrig slutar pratar om allt som hänt eller ska hända i helgen eller hur jobbigt eller fantastiskt det är där hemma. Men det är inte den typen av tidstjuvar vi ska fokusera på här, utan andra typer av tidstjuvar som inte är så uppenbara men som har en direkt påverkan på företagets lönsamhet.

Hitta era tidstjuvar på jobbet

För många företag är personalens tid en tung utgiftspost, men också en förutsättning för att företaget ska skapa intäkter. Tidstjuven här är den tid som läggs i onödan på framförallt administration. Utmaningen blir att få full insikt i hur tiden spenderas på verksamhets-, avdelnings- och individnivå. Både för att kunna skapa en funktionell projektplanering, ha ett ramverk att följa under arbetets gång och något att analysera efter varje avslutat projekt.

I konsultföretag och andra företag som lever på att sälja timmar är tid den dominerande intäktskällan och här finns mycket att vinna på att optimera befintliga resurser och på så sätt öka den debiterbara tiden och på så vis även intäkterna. Men också i företag som huvudsakligen lever på att sälja tid läggs mycket tid på administration, varför dessa har möjlighet att stärka lönsamheten genom att vara effektivare i båda ändar.