Skip to main content

Genom att ha alla helgdagar inlagda blir det enkelt för alla användare att se exakt när röda dagar infaller direkt i tidkortet. Det underlättar också vid löneprocessen eftersom ledigheten löpande finns registrerat, så att varken användare, chefer eller administratörer behöver registrera avvikande arbetstimmar för veckan.

Med ett knapptryck kan man lägga in alla stora helgdagar, som finns registrerade hos Skatteverket, i QBIS-system. Men man kan också lägga in dem manuellt för de dagar som inte är registrerade. Flera aftnar, som ofta innebär ledighet, är inte automatiskt registrerade helgdagar. Exempel på sådana är midsommarafton, julafton och nyårsafton. Genom samma manuella registrering kan man också ange halvdagar innan röda dagar.

Importera helgdagar i QBIS

Gå till Mer > System > Time > Helgdagar och klicka på Importera.

När detta har gjorts kommer dessa helgdagar att ligga registrerade i varje anställds tidkort. Man kan redigera de importerade helgdagarna att gälla för vissa avdelningar, visst antal timmar, om det är en heldag och om de är återkommande eller inte.

Klicka på bilderna för att förstora

Lägg in heldagar manuellt i QBIS

I vyn för helgdagar kan man klicka på Lägg Till. Här kan man lägga till alla helgdagar man vill. Man kan också ange om helgdagen är återkommande på samma datum, vilket gör att man endast behöver lägga in till exempel julafton och nyårsafton en gång. Man kan också ange om helgdagen berör alla eller vissa avdelningar på företaget.

Klicka på bilderna för att förstora

Lägg in halvdagar i QBIS

När man har klickat på Lägg Till kan man bocka ur Hela dagen och istället skriva in antalet timmar som halvdagen gäller. Välj även alla eller vissa avdelningar som halvdagen ska beröra, datum och om halvdagen är återkommande.

Klicka på bilderna för att förstora

Vill du veta mer om QBIS Time?

Vi på QBIS är experter på tid och hur du kan spendera din tid rätt. Vi har omfattande funktioner som stödjer rapportering av tid, med schemahantering som anpassas utefter kollektivavtal, effektiv attesteringsprocess och integrationer till flera löne- och fakturasystem.

QBIS Time
QBIS tidsredovisning instrumentbräda- få bättre insikter och minska kostnadsfel