Skip to main content

Integrera QBIS med ditt lön- eller faktureringssystem

Digitalisering kräver integrationer. En integration mellan QBIS och ditt lön- eller faktureringssystem är ett viktigt steg för att nyttja den fulla potentialen av din verksamhets digitalisering. Våra integrationsmöjligheter gör det smidigare än någonsin att hantera lön och fakturering med sömlös koppling till våra kraftfulla system för tidsredovisning, projekthantering och utläggshantering.

Lönesystem

En integration mellan QBIS och ditt lönesystem möjliggör att ni kan skicka löneinformation för medarbetare mellan ditt system och QBIS. Det kan röra sig om medarbetarnas arbetstimmar, avvikelser och schema som skickas via WebApi eller filöverföring för snabb och korrekt lön.

Faktureringssystem

En integration mellan QBIS och ditt faktureringssystem möjliggör att ni kan skicka faktureringsinformation sömlöst mellan ditt system och QBIS. Information som debiterbara timmar för kund/projekt, fasta priser, material och utlägg som skickas via WebApi för snabb och korrekt fakturering. Du kan också skicka leverantörsfakturor från ditt faktureringssystem till rätt projekt i QBIS.

Har du frågor eller funderingar om QBIS integrationsmöjligheter?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för din verksamhet