Skip to main content

QBIS Integritetspolicy

Hur vi hanterar personuppgifter

I denna Integritetspolicy beskrivs hur QLogic AB (QBIS), med org. nummer: 556612-3963, hanterar personuppgifter.

QLogic (QBIS) ansvarar för att skydda dina rättigheter och din integritet genom att specificera exakt hur vi använder de personuppgifter som du delar med oss och varför de behövs för att du ska få bästa möjliga upplevelse av våra tjänster.

Dataskyddsförordningen (GDPR) angår alla verksamheter som behandlar personuppgifter. För oss handlar arbetet med personuppgifter att kartlägga vilka personuppgifter som behandlas med kategorisering och precisera varför vi använder personuppgifter. Vi jobbar dagligen med att säkerställa att alla uppgifter behandlas säkert och tryggt enligt dataskyddsförordningens bestämmelser.

Dataskydd

Har ni några frågor gällande vår integritetspolicy eller om ni har frågor om vårt biträdesavtal är ni välkomna att kontakta vårt dataskyddsombud på gdpr@qlogic.se

Har du frågor eller funderingar kring hur QBIS behandlar personuppgifter?

Kontakta oss

Arbeta med personuppgifter i QBIS

Anonymisera persondata i QBIS

De enda obligatoriska uppgifterna i QBIS är förnamn och efternamn och dessa uppgifter kan du själv välja att anonymisera genom att helt enkelt byta ut namnet till något annat.

Radera persondata

Tekniskt sett så kan du radera persondata i QBIS, men det är ingenting vi generellt rekommenderar. Informationen kan vara kopplad till många olika aktiviteter i QBIS där uppgifterna behövs för exempelvis fakturaunderlag eller bokföring. Vi rekommenderar i så fall att man anonymiserar de aktuella personuppgifterna.

Har du frågor eller funderingar kring personuppgiftshantering i QBIS?

Kontakta oss