Skip to main content

Kollektivavtal

I QBIS kan ni bygga alla avtal från grunden. På så sätt kan ni anpassa och göra i ordning alla avtal så att de passar er verksamhet. Alla de regler och riktlinjer som rör tidrapportering kommer att kunna användas i QBIS och integreras med ert ekonomisystem för att skapa sömlös funktionalitet.

Upptäck QBIS Time

Sömlös koppling till kollektivavtal

Många företag och verksamheter har flera anställda där samma avtal gäller. Därför har de tillgång till samma löneaktiviteter med samma uppsättning av regler för denna tiden. Med avtal i QBIS kan ni själva välja vilka löneaktiviteter som ska läggas in på ett visst schema, och på så sätt göra kopplingen mellan anställda och avtalet.

Ni kan ange reglerna som gäller för varje löneaktivitet om hur de automatiskt ska registreras när en anställd rapporterar sin tid. Oavsett om det gäller flextid, övertid, OB-tillägg eller sjukdom, kommer ni att kunna skapa löneaktiviteter som passar de anställda. Genom att koppla avtal till scheman blir det enklare att ange vilka löneaktiviteter som ska gälla för vilka personer.

Fördelar med att koppla kollektivavtal med tidrapportering

Tidrapportering kan underlätta flera delar av administrationen och för de anställda. En av de största fördelarna med att tidrapportera är att man kan automatisera flera av de tyngsta återkommande administrativa uppgifterna, såsom lönehantering. Genom att tidrapportera i ett system som hanterar både avtal med löneaktiviteter och anpassade scheman, kommer tidrapporteringen i registrera mot vilken löneaktivitet som tiden rapporterats. När det gäller avvikelser, både positiva och negativa, kommer dessa att uppdateras i realtid hos varje användare. I en widget på startsidan kan man bland annat se sina tidssaldon i flextid, OB, komp, sjukdom, semesterdagar m.m.

Så funkar kollektivavtal i QBIS

Skapa unika avtal för din verksamhet

Lägg upp helt unika avtal beroende på de anställda, avdelningar eller delar av företaget som avtalet berör.

Koppla särskilda löneaktiviteter till vissa avtal

Sätt ihop avtal som endast innehåller de löneaktiviteter som gäller för enskilda grupper av anställda.

Arbetstidsförkortning

Ställ in ATK/ATF i ett avtal genom att en anpassad löneaktivitet för arbetstidsförkortning. Så kommer villkoren att synas direkt i tidkortet för de berörda anställda.

Automatisk koppling

När ett befintligt avtal uppdateras kommer alla anställda, som har avtalet kopplade till sitt schema, kunna ta del av de nya villkoren.

Koppling mellan schema och avtal

Genom att skapa avtal och koppla till scheman skapas en större frihet i att anpassa löneaktiviteter och arbetstider för de anställda.

Automatiserade löneaktiviteter

En anställd som jobbar efter schema som har särskilda bestämmelse, såsom OB-tid under ett bestämt tidsintervall, kan få tillägget automatiskt registrerat till löneunderlaget.

Integration med lön- och faktureringsystem

QBIS kan integreras med de flesta stora systemen för överföring av lön- och faktureringsunderlag.

Hantera gamla avtal

Kollektivavtal omförhandlas med jämna mellanrum och därför kan avtal behöva inaktiveras, men ändå behåller all data av referensskäl.