Skip to main content

Vad är ett kvitto?

Vad är ett kvitto? Det är ett intyg på en betalning som en privatperson eller ett företag har genomfört. Vid ett köp måste säljaren erbjuda köparen ett verifikation som ett bevis på köpet.

Slipp pappersarbetet med QBIS Expense

  • Digital kvittohantering med sömlösa integrationer till ditt löne- och faktureringssystem
  • Fota kvittot och rapportera direkt i mobilen
  • Automatisk beräkning av moms

Med QBIS Expense blir det bekvämare än någonsin att lämna in dina kvitton. Fota och lämna in kvittot med ett par knapptryck, så sköter QBIS resten.

Allt du behöver veta om kvitton

Förutom frågan “vad är ett kvitto” kanske du även undrar vad som gäller i och med digitaliseringen. Både fysiska och digitala original gäller som giltiga köpintyg. Vid onlineköp får köparen ofta ett digitalt köpintyg. Vid fysiska köp skrivs vanligtvis ett papperskvitto ut, men säljaren kan alltså även erbjuda ett digitalt köpintyg som är lika giltigt. Längre ner på sidan kan du läsa mer om vad som gäller digitala- och papperskvitton för företag.

Köpintyget är ett skydd för både konsument och företag. För konsumenten är det ett bevis på köpet och för företaget är det exempelvis ett sätt att hålla koll på försäljning och lager. Dessutom behöver företaget ett köpintyg för bokföringsmässiga ändamål.

Måste konsumenten spara kvitton?

Som konsument är det bra att spara verifikationen i tre år som ett bevis för ditt köp om du senare vill använda dig av exempelvis reklamation, ångerrätt eller bytesrätt. För exempelvis reklamation krävs det inte att du har sparat det, men du behöver på något sätt intyga ditt köp varav kvitto är ett enkelt och säkert sätt att göra detta på. Konsumenten måste alltså kunna bevisa att köpet har gjorts av det aktuella företaget, under det tidspann som gäller.

Kvittots historia – från lertavlor och skrivet kvitto till nutid

Köpintyg har använts i tusentals år som ett bevis på en transaktion. De tidigaste förlagorna man känner till kan spåras tillbaka till Babylon, som fanns i Mesopotamien (i Irak) för ungefär 4 000 år sedan. Dessa skrevs på lertavlor och inkluderade oftast namnet på köparen, namnet på säljaren, varorna som hade sålts samt till vilket pris.

Den första pappersversionen av ett skrivet kvitto härleds till Medeltidens Europa. Dessa skrevs på pergament som intyg på företagstransaktioner. Dessa inkluderade mer detaljerad information, såsom datum, plats och belopp. De första printade versionerna av ett skrivet kvitto började användas på 1800-talet.

På 1900-talet ökade användandet signifikant och blev standardiserat. Med hjälp av ny teknologi kunde företag inkludera mycket mer information på sina papperskvitton, såsom produktspecfikationer, rabatter och moms. Nuförtiden är det inte ovanligt att mer och mer digitalisera kvitton.

Kvitton för företag

Som företagare behöver du anmäla kassaregister till Skatteverket. Du måste erbjuda kunder ett köpintyg vid varje köp. Köpintyget kan antingen vara fysiskt eller digitalt. Här kan du hitta ett exempel på en kvittomall.

Ladda ner mall för kvitto

Bestämmelserna om köpintyg och kassaregister är en del av skatteförfarandelagen och är en viktig del i att behålla en rättvis konkurrens mellan företagare. Detta eftersom de flesta säljare måste ha ett certifierat kassaregister och därmed regleras av skatteregler.

Små företag behöver inte använda kassaregister, och omfattas därmed inte heller av samma regler. Små företag innebär i detta fall de företag vars försäljning är samma eller mindre än fyra prisbasbelopp under ett år.

Vad är utläggskvitton?

När en anställd genomför ett köp med sina egna medel för företagets räkning är det ett eget utlägg. Eftersom den anställda har använt egna medel har företaget därmed en skuld till den anställda som vanligen betalas ut som ett påslag på den anställdas lön. Förutom kvitto förekommer även formerna milersättning för transport och traktamente för jobbresor i minst en natt.

Hantering av utläggskvitton

Varför ska du ha ett system för digital kvittohantering? För att kunna hantera anställdas utläggskvitton kan det vara användbart att använda ett digitalt system. Med ett system för digital kvittohantering rapporterar alla på samma sätt och du säkerställer att allt samlas på samma plats.

Ett digitalt system gör det även möjligt för anställda att göra utlägg, och chefer att godkänna utlägg oavsett ni befinner er sålänge ni har tillgång till internet.

Den anställda går in i verktyget och lägger till ett nytt utläggsblad, i bladet kan man sen välja vilken utläggstyp man vill göra. Sedan kan man fylla i den information som finns på originalkvittot, andra delar fylls i automatiskt från Skatteverket. Den anställda behöver alltså inte ha någon förkunskap sedan tidigare.

När utläggskvittot sedan har sparats kan chefen gå in och godkänna det. På så sätt behöver administratörer varken jaga anställda för utläggskvitton, eller chefer för godkännande. Allt sker digitalt.

Johan Walli, Senior Sales Manager

Johan är utbildad civilekonom och har arbetat som försäljnings- och marknadschef både i Sverige och internationellt.

Läs mer

Du kanske vill veta mer om…

QBIS Time gör tidrapporteringen smidigare än någonsin! Redovisa tid på mindre än 30 sekunder från mobil, dator eller surfplatta.

Med QBIS Project hjälper dig med projektledning och projektplanering. Få full koll på dina projekt och leverera resultat gång på gång!

Slipp jaga kvitton och underlag – samla allt på samma plats! QBIS Expense räknar automatiskt ut moms, milersättning och traktamente.

Vanliga frågor om kvitton

Som tidigare nämnt är digitala och papperskvitton intyg på köp, men för att det ska kunna vara giltigt behöver även viss information finnas med, såsom:

  • Datum och tid
  • Säljarens organisationsnummer, namn och adress
  • Vem köparen är
  • Artiklarnas känneteckning och antal
  • Prisbelopp
  • Moms.

På bilden nedan syns ett exempel på hur en kvittomall kan se ut.

 

kvittomall exempel

För dig som företagare blir köpintyget ett underlag och en del av din bokföring. Det behöver sparas i 7 år efter ett gånget räkenskapsår, under denna period kan Skatteverket begära tillgång till köpintyget och då måste du kunna visa upp det.

När du har fått ett digitalt kvitto alternativt ett fysiskt och ett digitalt kan du välja vilket av dem du sparar. Är originalkvittot däremot fysiskt måste det fysiska sparas, det räcker alltså inte endast med en bild.