Skip to main content

Ledighetsplanering

Schemalägg och hantera alla medarbetares ledighetsplanering med QBIS tilläggstjänst – Ledighetsplaneraren. Ett verktyg som säkerställer att ni har rätt personalstyrka hela året om. Ledighetsplanering i tidsystem förenklar hela flödet från ansökning till planering och hantering av alla former av ledighet.

Smidig ledighetsplanering och hantering

Digitala ansökningar, planering och hantering gör att ni slipper handpåläggning och komplicerade uträkningar för varje ledighet. Schemalägg alla medarbetares ledighet smidigt och överskådligt med verktyget som gör det enkelt för alla att ansöka om ledighet, godkänna eller avvisa ansökningar och effektivisera hela löneprocessen

Ledighetsansökan

En ansökan görs genom att fylla i datum, avvikelse och vilken chef som ska motta ansökan direkt i Ledighetsplaneraren. Status på ansökan meddelas både i QBIS och via e-post, och visas i den visuella översikten av ledighetsplanen. Godkänd ledighet rapporteras automatiskt in på den ansökandes tidkort på rätt avvikelse, så att ingen dubbel tidrapportering behövs

Planera och hantera

Chefen som mottar en ledighetsansökan får ett QBIS-meddelande och ett mail om att en ansökan att granska finns tillgänglig. Förutom namn, datum och vald avvikelse kan chefen också se den ansökandes tidssaldo i ledighetsansökan för ett snabbt och smidigt beslutstagande. I översikten finns allmänna helgdagar redan inlagda tillsammans med både väntande och godkända ledighetsansökningar från medarbetarna, vilket gör det enkelt att skapa ledighetsschema

Administrera ledighet

Ni lägger själva in vilka avvikelser för ledighet som ska finnas tillgängliga för ansökanden. Lägg till exempel in; semester, tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukfrånvaro tillsammans med era egna anpassade avvikelser. Med en integration till lönesystem kommer avvikelsen att föras över från QBIS med rätt löneart eller artikel. Rapporter samlar hela verksamhetens avvikelserapportering som förenklar löneprocessen ytterligare.

Visuell ledighetsplanering och schemaläggning

Alla inom verksamheten kan se en visuell översikt av ledighetsplanen. Medarbetare ser det schema som rör den egna avdelningen medan chefer och administratörer kan navigera sig mellan avdelningar eller befattningar. I schemat visas både ledighet som redan godkänts eller som inväntar godkännande. Sortera vyn månadsvis eller kvartalsvis för att få full koll på hela planeringen. Sök och hitta snabbt en särskild medarbetares ledighetsplanering. Sök efter en eller flera medarbetare direkt från ledighetsöversikten för att hitta dennes eller deras särskilda ledighetsschema, eller om det finns ansökningar som inväntar godkännande

Anpassa vyn för extra tydlighet

Växla mellan linje- och rutmönster i översikten för att få en så lättöverskådlig ledighetsplan som möjligt. Lägg muspekaren över en ledighet för att se detaljer om ansökt eller godkänd ledighet. Se till exempel datum, varaktighet och vilken typ av ledighet den gäller. Du kan även dölja/visa avvikelser för medarbetare i översikten. Vissa former av ledighet kan kännas överflödig eller innehålla känslig information för alla medarbetare att se, till exempel flextid eller sjukfrånvaro. Filtrera bort dessa från ledighetsplanen för användare så att det mest relevanta syns för alla

Effektivisera ledighetsplaneringen med QBIS

Med QBIS kan du och dina medarbetare planera ledighet på ett smidigare sätt. Vi har flera omfattande funktioner som underlättar tidrapporteringen. Schemahantering som integreras med kollektivavtal, snabb och smidig attesteringsprocess och sömlös koppling till ert löne- och fakturasystem.

Allt för att hjälpa dig och din verksamhet att spendera sin tid rätt.

QBIS tidsredovisning instrumentbräda- få bättre insikter och minska kostnadsfel

Ledighetsplanering – Ansök om ledighet i QBIS