Skip to main content

– Byråns bästa vän

Vi på QBIS har ett nära samarbete med Letshare. Letshare är en molntjänst som effektiviserar redovisningsbyråns processer. Genom tjänsten erbjuds du en webbaserad plattform som hjälper dina medarbetare att effektivt hantera sina dagliga arbetsuppgifter och leverera högkvalitativa lönehanterings- och redovisningstjänster till byråns kunder. Med Letshare får din byrå en egen kundportal som gör det enkelt att dela information med kunderna. Allt är digitalt, samlat och säkert lagrat.

Lösningen som betalar sig själv

Letshare passar alla redovisningsbyråer, oavsett storlek. Prismodellen bygger på hur många kunder du lägger upp, på så sätt slipper du onödiga licenskostnader. Du kan använda Letshare till en låg eller ingen kostnad alls för din byrå – samtidigt som byråns intäkter och vinstmarginal ökar från dag ett.

En plattform - många funktioner

Med Letshare får du tillgång till en digital arbetsyta med arbetsflöden för varje kund. I kundportalen samlas information och dokument för att effektivisera både det interna arbetet och kommunikationen gentemot kunder genom hela processen. Status i realtid finns tillgänglig per företag, affärsenhet och redovisningskonsult. Dessutom blir det enkelt att arbeta mot mål genom presentation av företagets viktigaste KPI:er.

Håll koll på varje steg i processen med dina kunder genom automatiserade lösningar såsom onboarding av nya kunder, att göra-listor och dokumentation av varje uppdrag.

Letshare kan integreras med QBIS Time, QBIS Project och QBIS Expense.

Läs mer om funktionerna

Attraktiva fördelar för att öka byråns konkurrenskraft

  • Modernisera och stärk ditt företags varumärke genom att erbjuda en professionell digital tjänst
  • Minska kostnaderna och öka lönsamheten genom att kunna hantera fler kunder, med samma arbetsstyrka
  • Gör dina anställdas vardag enklare genom att de får hjälp med att hålla ordning på alla sina kunder och får mindre manuella arbetsmoment
  • Stärk kontinuiteten i din verksamhet. Varje åtgärd dokumenteras vilket gör det enkelt för nya anställda att ta vid där den andre slutade.
Klicka här för att kontakta Letshare