Skip to main content

Snabbare tidrapportering och attest i månadsvy

För verksamheter som framförallt rapporterar avvikelser är Månadsvy och Attest en funktion som kommer att spara mycket tid för såväl användaren som chef och administratören. Istället för att rapportera och attestera tid veckovis behövs denna procedur endast genomföras en gång i månaden inför löneberedning.

Enkel månadsrapportering

Verksamheter som ofta följer samma schema, såsom tjänstemän sparar med enkelhet tid genom att tidrapportera och attestera månadsvis. Hela månadens tidrapportering samlas i en enkel översikt som direkt kan skickas till attestanten för snabbt godkännande

Månadsvy ger god översikt

Överblicken av en hel kalendermånad hjälper användare och attestanter att få en helhetssyn på månadens tidrapportering. Medarbetare behöver således inte spendera tid på att registrera sin tid veckovis utan kan istället se över sin rapportering en gång i slutet av varje månad. Attestanter får därmed en kortfattad men detaljerad inblick i medarbetares tidrapporter med både förväntade och faktiskt arbetade timmar över hela månaden

Smidig attest för månadsrapportering

Attestanter kan i Månadsvy och Attest granska och godkänna en medarbetares månadsrapportering med ett par knapptryck. Attesteringsvyn visar totalen av antalet timmar förväntad och rapporterad närvaro samt de avvikelser som har rapporterats. Med hela månaden i en vy kommer attesteringsprocessen att gå snabbt och smidigt

Smidigt för avvikelserapportering

De verksamheter som ofta följer samma schema kan dra stor nytta av Månadsvy och Attest. Istället för att rapportera och attestera veckovis behöver både medarbetare och attestanter endast genomföra processen en gång i månaden. Verksamheter som använder sig av scheman som medarbetare sällan avviker ifrån, behöver således spendera mindre tid att rapportera både närvaro och frånvaro. Istället är närvaron automatiskt inlagd och medarbetare behöver endast rapportera sina avvikelser

Tidrapportering som stödjer hela verksamheten

Enkel tidrapportering

Medarbetare får tillgång till enkel tidrapportering som kan göras från datorn, mobilen eller surfplattan och får samtidigt bättre kontroll över sina egna tidssaldon såsom flextid och semesterdagar.

Snabb attestering

Ta emot medarbetares färdiga tidsunderlag som är direkt redo för granskning och attestering. Få samtidigt större insikt i hur verksamheten spenderar sin tid och kontrollera därefter verkligheten med verksamhetens uppsatta mål

Få underlag för lön

Automatisera hela löneprocessen genom att ta ut färdigattesterat underlag för löneberedningen. Få färdiga rapporter över såväl tid, löneaktiviteter och avvikelser som kan bifogas till lönebeskeden.