Skip to main content

Milersättning, eller bilersättning som det även kallas, är en kompensation för utlägg av drivmedel såväl som förslitning på bilen (om den anställde kör sin egen bil) vid bilresor i tjänsten. På pappret är det en enkel process att räkna ut milersättningen:

  • 18,50 kr/mil – Egen bil
  • 6,50 kr/mil – Förmånsbil med diesel
  • 9,50 kr/mil – Förmånsbil med annat drivmedel

Att räkna ut själva ersättningen är inte vidare svårt. Det svåra är allt runtomkring – att räkna ut körsträckan, veta när milersättning är skattepliktig och inte skattepliktig, hantera och fakturera milersättning och vad som gäller för olika fordon…

Men det behöver det inte vara, i alla fall inte med QBIS. Allt som krävs av rapportören för att registrera en resa är att välja fordonstyp och start- och slutdestination – QBIS sköter resten. Men innan vi går in på detaljerna för hur QBIS fungerar så tänkte vi besvara en av de vanligaste frågorna gällande milersättning: “Vilka regler gäller för milersättning med egen bil i tjänsten?”.

Vilka regler gäller för milersättning med egen bil i tjänsten?

Behöver den anställde bil för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska du som arbetsgivare i första hand tillhandahålla en tjänstebil eller hyrbil. Egen bil kan användas då den anställda går med på att ställa sin bil till förfogande. 

Om egen bil används är det viktigt att tydligt redogöra vilken ersättning som gäller för det kostnader som uppkommer på grund av detta. Detaljer kring dessa kostnader finns ofta reglerade i ett resereglemente på företaget. Om ett resereglemente inte finns behöver du komma överens med den anställda om milersättningen för egen bil i tjänsten.

Notera att 18,50 kr per körd tjänstemil (skattefritt) är ett schablonbelopp som Skatteverket fastställt som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra potentiella kostnader, till exempel slitage. Bilen kostar dock ofta mycket mer än bara 18,50 kr per milen. Det är viktigt att etablera konkreta resebestämmelser om ersättningar för att ge den anställda rättvis milersättning vid användning av egen bil i tjänsten.

Upplev automatisk milersättning med QBIS

Det är många detaljer att tänka på när det kommer till att räkna ut milersättning, både för den anställda såväl som företaget. Det är inte bara komplext, utan ibland även väldigt tröttsamt att räkna ut milersättningen varje dag om den anställde reser mycket i tjänsten. 

Med QBIS blir både beräkningen och rapporteringen av milersättningen en enkel och till stor del automatiserad process för både den anställda och företaget.

  • Rapportören väljer en av de förinställda alternativen för fordonstyp samt start- och slutdestination.
  • Beräknar automatiskt både milersättning vid skattepliktig och icke-skattepliktig resa.
  • Resans kortaste körsträcka räknas ut automatiskt med hjälp av Google Maps.
  • Resor som registreras upprepade gånger sparas och kan väljas för snabbare registrering vid samma resa vid ett senare tillfälle.
  • Kryssa i en checkruta för fakturering så landar milersättningen automatiskt fakturaunderlaget för attestanten att granska.
  • Jämför den kortaste körsträckan med den resa som har rapporterats.

Upplev enklare och snabbare beräkning och hantering av milersättning för skattepliktiga och icke-skattepliktiga resor med QBIS utläggshantering. Vi visar gärna upp en anpassad demo där vi går igenom möjligheterna med vår webbapp och hur den kan effektivisera hanteringen av all milersättning och andra utlägg för ert företag.