Skip to main content

Vad är milersättning?

Milersättning eller bilersättning är ett sätt att kompensera den som kör i tjänsten för kostnaden av använt drivmedel och viss förslitning. Där har du svaret på frågan vad är milersättning! Men kanske vill du veta mer? På denna sida ska vi lära dig mer om regler för milersättning, vad som gäller milersättning företag, hur det kan räknas ut och vad som gäller när man använder sin egen bil i tjänst.

Slipp krångliga uträkningar med QBIS expense

 • Utläggshanteringssystemet som automatiskt räknar ut körsträcka
 • Beräknar både skattefria och skattepliktiga delar av resan
 • Förinställda fordonstyper gör det enkelt att registrera en resa

Med QBIS Expense blir det enklare än någonsin att redovisa hur många mil du kört. Fyll i uppgifterna om din resa med ett par klick, så sköter QBIS alla krångliga uträkningar åt dig.

Regler för milersättning

Vad finns det för regler för milersättning? Milersättning ska finnas som en kompensation för den som kör i tjänst, kompensationen ska gälla för förbrukat drivmedel och viss förslitning. För resor till arbetet kan reseavdrag göras. För att kunna få kompensation för resor till jobbet måste du visa att du sparar minst två timmar på att ta bilen, samt att resan överstiger fem kilometer. Du får din ersättning genom att göra avdrag i din deklaration till Skatteverket.

Har du däremot rest i tjänsten och redan kompenserats för resekostnader får du inte göra ytterligare avdrag.

Milersättning egen bil

Är det någon skillnad på milersättning för egen bil och förmånsbil? Om resor ingår i din tjänst är det vanligast att du erbjuds en tjänstebil av din arbetsgivare, men det går att komma överens om att en privat bil ska användas. Du har rätt till milersättning oavsett om du kör en egen bil eller förmånsbil. Däremot blir beloppet per mil olika. Beloppet för egen bil är nämligen högre än för förmånsbil. Detta är för att täcka slitage och andra tillkommande kostnader för egen bil. Se nästa sektion för att ta reda på mer om hur det beräknas.

Skillnaden mellan förmånsbil och tjänstebil

Vi har tidigare nämnt både förmånsbil och tjänstebil, men vad är skillnaden på dessa egentligen? Främst handlar skillnaden om hur de används.

Tjänstebilar är fordon som ägs av arbetsgivaren och som används i tjänsten för att kunna genomföra vissa arbetsuppgifter, exempelvis polisbilar. Tjänstebilar kan användas även privat vid högst 10 tillfällen per år (högst 100 mil i sammanlagd körsträcka), om detta överskrids ska det beskattas som en förmån.

En förmånsbil får den anställda använda privat. Detta räknas som en förmån och ska därför beskattas. Det är viktigt att hålla koll på hur mycket som körs i tjänst och hur mycket som körs privat. Vanligast är att den anställda själv betalar drivmedlet för privata resor, då lämnas reseräkningar in för de mil som har körts i tjänsten. Om arbetsgivaren betalar för drivmedlet måste de privata resorna redovisas varje månad och sedan förmånsbeskattas.

Hur kan man räkna milersättning

Hur ska man tänka när man ska räkna milersättning? Som tidigare nämnt beror hur stor din kompensation blir på om du kör egen bil eller förmånsbil samt vilket drivmedel du använder till din tjänstebil. Såhär ser kompensationen ut för de olika alternativen:

 • Egen bil: 25,00 kr/mil
 • Förmånsbil bensin eller diesel: 12,00 kr/mil
 • Förmånsbil el: 9,50 kr/mil
 • Förmånsbil elhybrid med bensin eller diesel: 12,00 kr/mil.

Arbetsgivaren kan kompensera för dessa belopp skattefritt. Det är inte ovanligt att du får en högre kompensation än detta schablonbelopp, om så är fallet måste den överskridande delen skattas.

Milersättning uträkning

Fyll i antal mil nedan för att räkna ut hur mycket du ska få i ersättning om din arbetsgivare utgår från det skattefria schablonbeloppet

Milersättning uträkning schablonbelopp

Milersättning uträkning schablonbelopp

Välj fordonstyp

kr


Om din arbetsgivare betalar ut en högre ersättning än det skattefria schablonbeloppet blir den överskjutande delen skattepliktig. Fyll i fordonstyp, hur mycket du får i ersättning per mil och hur många mil du kört för att räkna ut det ditt skattepliktiga belopp.

Milersättning uträkning skattepliktigt belopp

Milersättning uträkning skattepliktigt belopp

Väl fordonstyp

kr

Milersättning företag

Har du någon gång Googlat på milersättning företag? Då har du kommit rätt!

För dig som har företag med anställda som kör i tjänst kan du exempelvis använda dig av ett system för utläggshantering som stödjer ersättning för mil, vanligast genom en körjournal. På så sätt kan du hålla koll på hur mycket dina anställda kör. Skatteverket kan begära att se körjournaler och då är det viktigt att de innehåller:

 • Tid och datum
 • Vart du har kört (vilken organisation som har besökts)
 • Resans syfte
 • Bilens mätarställning
 • Antal mil.

Fakturera till kund

Du som har sökt efter “milersättning företag” kanske även vill veta vad som gäller när man fakturerar kunder. Även när du fakturerar kunder blir den skattefria ersättningen 25,00 kr/mil, 12,00 kr/mil eller 9,50 kr/mil. Eftersom den verkliga kostnader ofta är högre kan man fakturera ett högre belopp, men mellanskillnaden behöver skattas.

Redovisa milersättning

 • Hur det fungerar med bokföring för milersättning inom det skattefria schablonbeloppet

Du kör i tjänsten med egen bil och ska fakturera din kund 25,00 kr/mil. Du kör 20 mil, 25×20=500.

Bokför 500 kr som debet på konto 7331 (skattefria bilersättningar) och kredit på konto 1930 (företagskonto).

 • Hur det fungerar med bokföring för milersättning för ett belopp som är högre än den skattefria schablonbeloppet

Du kör i tjänsten och fakturerar din kund 35 kr/mil. Du kör 20 mil, 35×20=700. Likt tidigare måste du även räkna ut din skattefria del, 25×20=500. Intäkten för företaget blir alltså 700-500=200 kr.

Bokför hela beloppet på 700 kr som kredit på konto 3041 (försäljning av tjänster moms 25%) och debet på konto 1930 (företagskonto)

Bokför 500 kr likt tidigare som debet på konto 7331 (skattefria bilersättningar) och kredit på konto 1930 (företagskonto).

Bokföra milersättning enskild firma

För att bokföra milersättning i enskild firma gör du som i exemplet under rubriken “Redovisa milersättning”. Du har samma skattefria schablonbelopp och det överskridande beloppet blir skattepliktigt.

Johan Walli, Senior Sales Manager

Johan är utbildad civilekonom och har arbetat som försäljnings- och marknadschef både i Sverige och internationellt.

Läs mer

Du kanske vill veta mer om…

QBIS Time gör tidrapporteringen smidigare än någonsin! Redovisa tid på mindre än 30 sekunder från mobil, dator eller surfplatta.

Med QBIS Project hjälper dig med projektledning och projektplanering. Få full koll på dina projekt och leverera resultat gång på gång!

Slipp jaga kvitton och underlag – samla allt på samma plats! QBIS Expense räknar automatiskt ut moms, milersättning och traktamente.

Vanliga frågor om milersättning

Vad som är en rimlig kompensation att exempelvis fakturera en kund är inte en fast regel, utan du får ta ut ett schablonbelopp skattefritt. Eftersom verkliga kostnader ofta är högre än schablonbeloppet kan du fakturera ett högre belopp och betala skatt på mellanskillnaden. Viktigt att tänka på är att beloppet ni sätter ska vara rimligt. Förhandla med kunden om vad som kan tänkas vara en bra ersättning när ni räknar in flera faktorer.

Ersättningen du får är per mil och beror på om du kör din egen bil eller tjänstebil och vilket drivmedel som används. Se nedan:  

 • Egen bil: 25,00 kr/mil
 • Tjänstebil bensin eller diesel: 12,00 kr/mil
 • Tjänstebil el: 9,50 kr/mil
 • Tjänstebil elhybrid med bensin eller diesel: 12,00 kr/mil.

Schablonbeloppen 25,00 kr/mil, 12,00 kr/mil och 9,50 kr/mil är skattefria. Vill man ha en högre ersättning än så går det också bra men då måste mellanskillnaden mellan schablonbeloppet och det faktiska beloppet beskattas. Kör ni en egen bil och fakturerar 35,00 kr/mil, är exempelvis 25,00 kr/mil skattefria och 10,00 kr/mil måste beskattas.