Skip to main content

Undersökningar visar att allt fler känner sig stressade på jobbet. En ny mätning av Novus från 2019 visar att 7 av 10 personer ofta upplever stress på arbetsplatsen, vilket är en bekräftelse på en negativ trend från förra året. Utvecklingen kan bero på att man upplever en större press på att hinna med fler uppgifter på kortare tid.

Stress i små doser är inte direkt ohälsosamt, tvärtom kan det vara en bidragande faktor som gör att man blir mer produktiv. I dessa situationer kan stressen vara hjälpsam och göra att man blir mer skärpt. Höga stressnivåer under en längre period kan däremot vara skadligt mot kroppen på flera olika sätt.
Tid är ett av de viktigaste och mest värdefulla verktygen som ett företag har att arbeta med gentemot sina anställda. Känslan av att man har tid att utföra sina arbetsuppgifter är en viktig tillgång för de allra flesta människor. Hur man ska göra för att se till att medarbetare använder sin tid på rätt sätt, är för många ett återkommande dilemma.

Reducera manuellt arbete med automatisering

Administrativa uppgifter och daglig rapportering är processer som ofta kan upplevas som tidskrävande och stressande att hinna med, samtidigt som de är av största vikt för företagets utvecklingsstrategi.
Genom att digitalisera och automatisera dessa processer kan företag spara mycket tid. Det handlar om att ta bort onödiga moment så att anställda kan fokusera på de uppgifter som driver verksamheten framåt.

– Man vill se till att företagets resurser spenderar sin tid rätt, och att deras kunskaper och färdigheter används på bästa sätt, säger Gabriela Balint, Process Manager på QBIS.

Ett samlat system för tidrapportering, projekt- och lönehantering reducerar det manuella arbetet och kan därmed underlätta för medarbetare att arbeta med mer konstruktiva arbetsuppgifter. Förutom att man sparar tid, skapar man ett spårbart underlag för analys om hur man kan optimera affärsverksamheten och identifiera tidsbovar.