Skip to main content

Människor är i ständig rörelse. Konceptet ”multi-tasking” har gått från att vara en modern företeelse till en självklarhet, då vi alltid har jobbet med oss i fickan. Möjligheten att nå arbetets alla system, dokument och program när som helst, är snarare ett krav än en fördel.

Att mobilen numera alltid är nära till hands har gjort att vi har ett högre tempo än vad vi tidigare har haft. Internet gör konkurrensen hårdare och effektivitet blir mer av en nödvändighet för att nå framgång. Det handlar inte om att arbeta fler timmar, utan om att optimera sin tid och arbeta smartare. Genom att förstå hur man spenderar sin tid, kan man identifiera det arbete som behöver förbättras, och därmed kan vägen mot målet bli tydligare.

Ett mer effektiviserat arbetsflöde kan skapas genom att kombinera rörlighet och flexibilitet. Fördelen med att använda sig av ett webbaserat system är att det stödjer flera olika enheter, och alltid är tillgängligt oberoende av var man befinner sig. Man kan med enkelhet stämpla in och rapportera tid via mobilen, något som kan vara en enorm tidssparare. Det kan ge väsentlig information för strategin i hur vi tar oss framåt. Med en detaljerad inblick i när man arbetar, var och med vilka uppgifter, kan man skapa en tydligare bild för vad man behöver förändra för att effektivisera arbetet. En mobil lösning som gör varje anställd oberoende av plats och förutbestämda tider kan möjliggöra ökad produktivitet.

Oavsett om man är på väg till ett tidigt morgonmöte eller står beredd att starta dagen på byggarbetsplatsen, kommer registrering av tid och plats via mobilen att öka produktiviteten och underlaget för arbetsersättning. När systemet också tillåter automatisering för administratörer och arbetsledare, sparas även tid i administrationsarbetet. Större transparens ger ökad produktivitet, som kan göra att målen är lite närmare än de var igår.