Skip to main content

Under hösten kommer QBIS och Crona Lön att lansera en helt ny arbetsmodell som ska hjälpa byråer att optimera sin verksamhet. QC-modellen är utvecklad för att optimera administrativa processer så att lönsamhetsresultaten kan accelerera snabbare.

QC-modellen bygger på att skapa arbetssätt som gör att redovisningsbyråer kan få ut mer av sitt arbete på ett effektivt sätt. En av de största utmaningarna för byråer har tidigare varit att hitta sätt att utveckla verksamheten och arbeta med fler kunder på befintliga resurser. Detta är något som QC-modellen utvecklats för att förverkliga.

”Tidigare har det låtit som en ouppnåelig dröm att man kan få mer gjort inom kortare tid”, berättar Ellinor Collin, Partner Channel Manager på QBIS. ”Har man bra system för att samla tidsdata och automatisera sin lönehantering är man på god väg att optimera sina arbetssätt. Implementerar man därefter en arbetsmodell som direkt ser till att maximera arbetet med varje enskild kund, kommer man att kunna hantera fler kunder utan att nödvändigtvis öka arbetsstyrkan eller tvinga anställda till övertidsarbete”.

Få ut mer med mindre resurser

Bakgrunden till den nya 5-stegsmodellen ligger i att hjälpa byråer att hitta rätt sätt att arbeta för att uppnå önskade resultat snabbare. Modellens fem steg är utformade att bygga en stadig grund som byggs på med en välplanerad arbetsflödesstruktur som sedan ger en acceleration i lönsamheten. Ellinor berättar att mängden tid som spenderas på administrativt arbete är ett av de största hinder för ökad lönsamhet, och är ett av de viktiga stegen i starten av QC-modellen.

”Målet med QC-modellen är att hjälpa byråer få ut mer av sina befintliga resurser. Vi ser att det ofta finns mycket potential för förbättringar hos byråer som vill utvecklas. Är man en byrå som är villig att se hur snabbt man kan växa, bara genom att justera sitt arbetssätt, vill vi gärna hjälpa till i det arbetet för den modell som QBIS och Crona Lön har tagit fram kan verkligen göra skillnad”, säger Ellinor.

Två samarbetspartners med ett gemensamt mål

QBIS och Crona Lön hittade sin gemensamma nämnare i optimering och automatisering. Viljan att vara med i affärsutvecklingen för sina kunder och se till att ligga i framkant för vad som kan bli starten på framtidens redovisningsbyråer, är ett arbete som båda varumärkena sympatiserar med.

Att inleda samarbetet med QBIS kändes helt naturligt: två företag som tänker lika i mycket och med produkter som arbetar för samma sak – effektivitet och optimering! När vi tar vår erfarenhet och arbetsmodell till byråer som delar våra tankar om att; förändring är positivt, samarbete ger framgång och att utveckling är nödvändigt, tror vi att de snabbare kommer lyckas att bli en mer lönsam byrå i framtiden”, Anneli Järkeborn på Crona Lön.

Tio byråer kommer att implementera QC-modellen

I år kommer QC-modellen att implementeras hos 10 byråer som kandiderar sig till att börja tillämpa QC-modellen. Samarbeten kommer att grunda sig på ett par grundläggande principer som ser till att engagera byråer att stärka det egna varumärket och få potential att hitta fler unika affärsmöjligheter.

Kontaktpersoner för QC-modellen

Ellinor Collin

Partner Channel Manager

Andrew Johnston – Product Manager at QBIS

Andrew Johnston

Product Manager

Frida Larsson

Marknadskommunikatör

Lovisa Larsson

Marknadskommunikatör

Om QBIS

QBIS är en smart, molnbaserad lösning som hjälper företag att få ut det mesta av sin tid. Med planering, hantering och uppföljning av hur tid inom företaget spenderas kan man skapa underlag som får lönsamheten att öka. QBIS Time och QBIS Project samlat in tidsdata från hela verksamheten och ger viktig information för att skapa ett stabilt utgångsläge för affärsutveckling och automatisering av administrativa processer såsom lön- och fakturahantering. Med Projekt-modulen kan man även planera projekt, budgetera resurser och analysera projektens framgång i realtid och få detaljerade rapporter som följer upp projektresultat. Oavsett företagets storlek och geografiska läge kan QBIS hjälpa verksamheten att bli mer produktiv genom transparens av hur man arbetar, när och var.

QBIS är en del av QLogic. Ett IT-företag som grundades 2001 som lever efter mottot – IT with care. Genom långvariga och meningsfulla relationer med kunder och leverantörer, tillsammans med lyhörd IT-support vill QLogic hjälpa till att optimera rutiner och processer. QLogic lanserade QBIS år 2006, och blev då Sveriges första molnbaserade affärslösning. Idag har QBIS mer än 24 000 användare, de flesta inom Sverige, men också i England, Danmark, Norge, USA, Irland, Polen och Tyskland.

Läs mer om QBIS produkter

QBIS Time

Samla anställdas tid för en enklare löneprocess med integrerat lönesystem. Optimera arbetsrutiner och få bättre överblick av företagets resurser.

QBIS Project

Planera och följ upp projekt i realtid. Skapa och exportera faktureringsunderlag, analysera resultat gentemot spenderad tid och budget med detaljerade rapporter.