Skip to main content

Från och med januari 2023 gäller Skatteverkets nya belopp för milersättning och traktamente.

Du som är Systemadministratör i QBIS behöver själv fylla i justeringarna för milersättningen. För traktamentet kan du däremot välja om ändringar ska importeras automatiskt, eller om du vill justera själv.

I denna guide hjälper vi dig att uppdatera milersättningen. Vi hjälper dig även att ta reda på om ändringar för traktamentet importeras automatiskt för er och hur du justerar själv.

Uppdatering av milersättningen

Justera milersättningen

Gå till System > Expense > Milersättning.

Här får du upp en lista över de olika typerna av milersättningar som är valbara i er QBIS. För att redigera en kategori trycker du på den, då syns en ruta med inställningar.

De nya skattefria beloppen att fylla i finns utskrivna nedan. Vilken total ersättning ni vill ha utöver denna är valbar. Tänk på att ersättning minus skattefritt belopp ska bli samma belopp som skrivs in som skattepliktigt värde.

Egen bil
25,00 kr per mil

Förmånsbil och tjänstebil bensin
12,00 kr per mil

Förmånsbil och tjänstebil diesel
12,00 kr per mil

Förmånsbil och tjänstebil el
9,50 kr per mil

För förmånsbilar som är elhybrider med bensin eller diesel gäller
12,00 kr per mil.

Klicka här för att läsa mer.

Uppdatering av traktamenten

Ta reda på om ändringar importeras automatiskt

Gå till System > Expense > Inställningar > Traktamenten.

Om rutan “Auto-uppdatering av traktamenten” är ikryssad under rubriken Importinställningar hämtas information automatiskt från Skatteverket. Om så är fallet behöver du inte göra någon justering för de nya reglerna. Om rutan inte är ikryssad kan du antingen kryssa i den för att påbörja automatisk hämtning, eller fylla i informationen själv längre ner på sidan.

Justera traktamentebelopp

För att justera traktamentebeloppen själv ska du fortsätta vara inne på samma sida som automatisk hämtning klickas i, under finns tre sektioner som behöver uppdateras. Nedan hittar du namnet på sektionerna och de nya beloppen du behöver fylla i.

Inställningar för endagsförättning
Halvdag: 130,00 kr
Heldag: 260,00 kr

Måltidsavdrag
Inrikes
Frukost: 52,00 kr
Lunch: 91,00 kr
Middag: 91,00 kr

Beloppen för utrikes behöver inte justeras eftersom de hämtas som procentsatser av den totala ersättningen.

Kostförmåner
Frukost: 55,00 kr
Lunch: 110,00 kr
Middag: 110,00 kr

Glöm inte att spara dina ändringar.

Klicka här för att läsa mer.

Om du upplever problem med den automatiska hämtningen

Om du har kryssat i rutan för automatisk hämtning men de nya siffrorna inte har hämtats kan du testa att klicka ur rutan, klicka i den igen och uppdatera sidan.

En ny hämtning görs varje natt, om problemet kvarstår nästa dag eller om du behöver annan hjälp kan du kontakta supporten genom att mejla till helpdesk@qbis.se.

Klart! Nu har du säkerställt att er QBIS stämmer överens med de nya reglerna.