Skip to main content

Fortnox och QBIS automatiserar både fakturering och lönehantering

Skapa smidiga administrationsflöden från tidrapportering till färdiga fakturor och löner. Integrera systemen för att snabbt och enkelt omvandla tidrapporter till löner för anställda eller projekttidsregistreringar till fakturor. På så sätt minskas tiden som läggs på administration och ökar tiden som kan spenderas på utvecklingsarbete.

QBIS Tid i mobil och på webbläsare i dator

Smidiga arbetsflöden från början till slut

Med QBIS och Fortnox kan flera timmar per månad sparas från administrativa sysslor. Öka transparensen till anställda och ge både kontroll och insikt i hur de spenderar sin tid samt vilka tidssaldon de har gällande semester, flextid och lönejusterande tid såsom OB eller övertid. Skapa effektivare arbetsflöden genom att överlämna tidrapporteringen på vardera anställd och låt chefer attestera tidkorten i efterhand. Genom att samla all tid på ett ställe, både inom och utom projekt, finns all nödvändig tid dokumenterad och redo att användas vid löneberedning och fakturering.
Ett par klick från attesteringscykeln förbereder tidrapporter till administratören som kan exportera färdigt underlag från QBIS på nolltid. Med integrationen förs all information över till Fortnox och hamnar på rätt ställe, så att administratören slipper det manuella arbetet med att förbereda utbetalningar och bokföring.

Tidseffektiv administration med rätt verktyg

Tidrapportering – arbetstid och avvikelser

All tid kan registreras i QBIS. Anställda rapporterar sin närvaro, inom eller utom projekt, och sin frånvaro samt anledning till avvikelserna vilket sedan ligger till grund för löneberedningen och faktureringen i Fortnox

Projekthantering – med planering och uppföljning

Planera projekt enkelt och effektivt med budgetering av tid, kostnad och pris. Realtidsuppdateringar om såväl tidsåtgång som kostnader förenklar för projektledaren att leda projektet. Med QBIS skapas fakturaunderlag direkt i projektet och med import av leverantörsfakturor från Fortnox kan projektet i helhet följas upp i QBIS

Semesterhantering

Ledighetsplaneraren ger anställda möjlighet att se sina tidssaldon för semester direkt i QBIS. Tillsammans med Fortnox kan alla semesterdagar hanteras korrekt för utbetalning av semesterersättning eller semestertillägg

Fakturering i tre steg

I QBIS skapas fakturaunderlag med både kostnader för tidsåtgång och utlägg. Projektmedlemmars tidregistrering i projekt och aktiviteter räknas automatiskt in, om projektet ska faktureras baserat på tid. Vid export av underlag och import av färdig data till Fortnox landar informationen på rätt ställe direkt och fakturan är i princip redo att skickas

Attesteringsled för mer korrekt lön

När anställda har rapporterat in sin tid godkänns tidkortet av chefen innan det når administratören, vilket minskar risken för felaktiga löner. Vid export av underlaget till Fortnox omvandlas tidrapporterna till i princip färdigt underlag för löneutbetalning

Import av leverantörsfakturor till projekt

Med integrationen kan leverantörsfakturor från Fortnox importeras till angivet projekt i QBIS. Genom att föra över fakturorna undviks dubbelarbetet vid kostnadsuppföljning i varje projekt och en tydligare helhetsbild skapas av projektets resultat

”QBIS svarar upp mot våra kunders viktigaste behov. Det hanterar tid både till lönesystemet och till ekonomisystemet (fakturering), samt avvikelserapportering och projektrapportering. Hela systemet upplevs som tekniskt modernt och väl anpassat för mobil.”

Grant ThorntonPeter Stenberg, Ansvarig för Grant Thorntons digitala kundportal

"Vi har ett nära samarbete med QBIS sedan ett och ett halvt år tillbaka och hörs nästintill dagligen. Med ett stort engagemang har dom tagit ett helhetsgrepp kring uppdraget och visar en stor förståelse för våra- och våra kunders behov. Samarbetet med QBIS känns naturligt eftersom vi båda vill effektivisera och optimera, både vår egen verksamhet men framför allt för våra kunder"

BDOMarie Jernkrok, Head of Payroll

”Vi fick en demo av QBIS och jag kände direkt att systemet var lätthanterligt, och att det därför skulle passa en stor målgrupp. Systemet känns modernt och fräscht, så det passar alla sorters människor. Användarvänligheten gör det enkelt för anställda att rapportera och för chefer och administratörer att attestera tid”

XBASEÅsa Ronnefalk, Auktoriserad lönekonsult och kvalitetsansvarig

”Vi har ett mycket givande och härligt samarbete med QBIS. Systemet svarar på våra och kundernas behov – användarvänligt, modernt och fantastisk support. QBIS är lyhörda och intresserade av vår verksamhet och vår vardag med kunderna och deras partnerprogram resulterar i att vi tillsammans utvecklar plattformen.”

PayRule ABMicaela Olsson, Founder

Avancerade funktioner i all enkelhet

QBIS hjälper verksamheter att bli mer effektiva genom att ge bättre koll på hur tiden spenderas. Tid är en av våra största resurser, men det är också den resurs som det oftast finns för lite utav. Administrativa processer såsom tidrapportering, lönehantering och fakturering är både nödvändiga och väldigt viktiga för de flesta verksamheter. Detaljrikedomen och kraven på att allting ska bli rätt är höga. Kombinationen av höga krav och lite tid blir ofta upplagt för mänskliga misstag.

Tillsammans med Fortnox kan QBIS minimera den mänskliga faktorn och tiden som läggs på administration – men man får ändå allt arbete gjort. Automatiseringen av administrativa processer skapar smidigare arbetsflöden genom flera led, vilket kan spara tid för administratörer som kan läggas på arbete som utvecklar kärnverksamheter och ökar såväl tillväxt som lönsamhet.

Hur kopplar man ihop systemen?

Det är nästan lika enkelt att integrera QBIS med Fortnox som att använda dem. Att sätta upp integrationen behöver vanligtvis endast göras en gång för att sedan smidigt kunna använda funktionerna mellan systemen.

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform för småföretagare och redovisningsbyråer som förenklar administrationen. Som småföretagarnas bästa vän med en, i Sverige, marknadsledande plattform erbjuder de även expertrådgivning inom finansiella tjänster och företagsförsäkring. Fortnox grundades år 2001 och har huvudkontoret i Växjö. Läs mer om Fortnox