Skip to main content

Automatisering på riktigt med QBIS och Hogia

Tillsammans med två ledande system för tid, projekthantering, lön och fakturering kommer arbetsprocesser att förenklas genom hela verksamheten. Med användarvänliga verktyg som gynnar snabb rapportering för varje medarbetare och mer ansvar till chefer kan både fakturor och löner skapas med ett par enkla klick.

QBIS tidsredovisning instrumentbräda- få bättre insikter och minska kostnadsfel

Effektiva arbetsflöden från medarbetare till ledning

För att effektivisera verksamheten måste arbetsprocesser för alla medarbetare optimeras. Automatisering av lön och fakturering påverkar inte bara administratören, utan hela personalstyrkan. Genom att fördela ansvar och skapa transparens kommer det bli enklare att administrera och skapa trygghet.

Medarbetare som får kontroll över sin egen tidrapportering får också mer insikt i sina egna tidssaldon såsom semester, flextid och lönegrundande tid såsom OB eller övertid. Attesteringschefen ansvarar över att medarbetares rapporterade tid och avvikelser stämmer överens med dennes schema eller projekttid, och godkänner tidkorten innan de hamnar på administratörens bord. Verksamhetens löner och fakturor kan därför skapas med större säkerhet att all information är korrekt och bokföringen följer enkelt därefter.

QBIS och Hogias gemensamma tjänster sparar viktig administrativ tid för alla. Med automatisering, ökat ansvar och transparens kommer verksamheten att bli mer effektiv.

Automatisering som förenklar

Enkel tidrapportering

Arbetstid och avvikelser registreras direkt i QBIS. Underlaget exporteras med tidsdata på rätt lönearter direkt till Hogia för att omvandlas till lön och fakturor

Smart projekthantering

Projekt planeras enkelt med budgetering av tid, kostnad och pris. Hantera arbetet löpande med realtidsuppdateringar i projektets aktiviteter

Mer korrekt lön

Medarbetares tid godkänns av attesteringsansvarig innan administratören får underlag för att göra lön, vilket minskar risken för fel i lönerna. Färdigt löneunderlag skickas från QBIS till Hogia för fortsatt löneberedning

Snabb fakturering

Fakturaunderlag skapas utifrån projekten, färdigt med kostnader för tid och material. Vid exporten av underlag från QBIS hamnar all data på rätt ställe i Hogia så att färdiga fakturor kan skickas till kund

Smidig semesterplanering

Med ledighetsplaneraren kan vare medarbetare planera sin semester och skicka för godkännande till ansvarig chef. Tillsammans med Hogia hanteras utbetalning av semesterersättning och tillägg med ökad korrekthet

Mer insikt

Större insikt i verksamheten; vem som gör vad, när det görs och rapporterade kostnader ges bättre förutsättningar för ökad lönsamhet och tillväxt

Upptäck hur enkelt det kan vara med QBIS och Hogia

Administration ska inte ta längre tid än det behöver. Effektivisera processer så att ni får mer tid till arbete som utvecklar verksamheten