Skip to main content

Affärssystem som förenklar projekthantering och automatiserar ekonomin

Det läggs mycket tid på administration helt i onödan. Med digitala och automatiserade verktyg som tar hand om tidrapportering, projekthantering, lön- och fakturering samt bokföring kan ni spara mycket tid. Kopplingen mellan QBIS och Wint ger er ett projektledningsverktyg som minskar riskerna att gå över budget och inte nå önskade resultat, och automatisera hela bolagets ekonomi, med minskad risk för fel i lön, fakturering, bokföring och deklarationer.

QBIS – Smart projektverktyg för alla typer av projekt

  • Ett projektsystem för både interna och externa projekt
  • Rapportering för arbetstid, aktivitetstid, avvikelser och ledighet
  • Dealjerad planering med budget av kostnader och resurser
  • Analys i realtid av affärsprognos och projektrisker
  • Automatiserad löne- och faktureringsprocess med integrationer

Wint – automatiserar ekonomiadminstrationen

  • Automatiserar betalningar av bl.a. fakturor, lön, moms m.m.
  • Hanterar kvitton och fakturering på ett smidigt sätt
  • Levererar realtidsrapporter över bolagets ekonomi
  • Ger löpande automatisering bokföring
  • Tar hand om bokslut och deklarationer

En helhetslösning från projektplanering till färdiga bokslut

Projekthantering

Planera och hantera alla projekt med ett verktyg. Budgetera kostnad, pris och resurser och följ upp projekten i realtid om hur mycket tid som kan debiteras och se prognos över kommande projekt.

Rapportera aktivitetstid

Få en överblick av vart varje anställd lägger sin tid. Genom rapportering av aktivitetstid inom projekt kan man se hur man kan optimera affärsresultaten.

Automatiserad betalning

Låt betalningar ske automatiskt med Wint. Systemet sköter alla betalningar från ert bankkonto, inklusive bl.a lön, skatt, fakturor, moms m.m.

Fakturering

Skapa faktureringsunderlag i QBIS och skapa fakturan med ett knapptryck i Wint. Fakturan bokförs, stämmer av ert bankkonto och noterar er om kunden inte betalar i tid.

Lönehantering

Tidrapporteringen i QBIS ligger till grund för lönekörningen i Wint. All rapporterad data överförs och automatiserar utbetalningar, lönespecifikationer, arbetsgivardeklaration samt bokföring.

Pappersfritt

Underlaget för fakturor i QBIS överförs till Wint, där allt som behövs för att godkänna en utbetalning är ett knapptryck direkt i appen.