Skip to main content

Sedan 2018 har QBIS tillsammans med rådgivnings- och revisionsbyrå BDO arbetat tätt för att underlätta administrativa . Partnerskapet har formats på en gemensam grund där nöjda kunder och smarta lösningar är i fokus.

För att veta mer om hur ett partnerskap med QBIS kan se ut, pratade vi med Marie Jernkrok som både är partner och Head of Payroll på BDO.

Hej Marie, kan du berätta lite om vad BDO gör?

– “BDO är en rådgivnings- och revisionsbyrå som kan fungera som en heltäckande affärspartner. Vi levererar tjänster inom fyra affärsområden; revision, företagsservice, skatt och rådgivning. Vår vision är att leverera enastående service, detta gör vi med passion och engagemang tack vare våra fantastiska medarbetare. Att arbeta nära våra kunder är viktigt för oss, att skapa mervärde och finnas tillhands som en affärspartner, både i den lilla frågan i vardagen till de stora besluten.”

Marie Jernkrok
Head of Payroll, BDO

Hur kommer det sig att ni beslutade er för att utveckla ett partnerskap med QBIS?

– “Det var ett gemensamt initiativ då vi fann varandra i viljan och ambitionen att göra mer tillsammans. Vi identifierade gemensamma mål som vi arbetar mot och såg att vi kan nå dem om vi lär av varandra genom ett strategiskt samarbete.”

Vad skulle du säga att partnerskapet tillsammans med QBIS gjort för BDO?

– “Tillsammans har vi kunnat skapa ett mer attraktivt erbjudande till våra kunder. Nu kan vi erbjuda en säkrare hantering av våra tjänster och en möjlighet för både medarbetare och slutkunder att få mer tid som kan läggas på rätt saker, alltså det arbete som utvecklar verksamheten. Vårt samarbete mer QBIS skapar mervärde för våra kunder. Men det blir också ett mer attraktivt arbetssätt för våra medarbetare att jobba mer digitalt. Nu kan vi gå bort från att jobba mycket med det administrativa och istället jobba mer med kvalitetssäkring och utveckling.”

Hur skulle du säga att vårt samarbete har visat sig positivt för era kunder?

– “Det har förenklat för våra kunder nu när dom har allt samlat på ett ställe samt att det blir en mer korrekt och säkrare hantering av information. Vi hjälper även våra kunder i förflyttningen till ett mer digitalt arbetssätt vilket underlättar rent administrativt då vi kan skala bort en hel del manuella moment och underlag. Riskerna om att något försvinner, att man känner sig osäker eller att man stöter på hinder i och med att man kanske inte har rätt papper framför sig på en viss tidpunkt minskar när vi använder oss av digitala system.”

– “Vi upplever en väldigt positiv attityd med både BDO och QBIS tjänster från våra kunder. Vi upplevs ha ett mer modernt erbjudande då kundernas administration minskar när vi tar bort vissa element, såsom blanketter och dokument, ur deras arbetsrutiner. Vi har en del nya kunder som är kvar i en ganska tung administration, som inte kommit ikapp med det digitala ännu, och de ser väldigt positivt på möjligheten vi erbjuder tillsammans med QBIS. Nu har de möjligheten att få ett komplett paket med våra gemensamma tjänster, utan att själva behöva köpa egna system eller ingå i egna avtal.”

Du är den på BDO som har mest kontinuerlig kontakt med QBIS, hur skulle du säga att relationen till kontaktpersonen har varit?

– “Kontakten med QBIS har varit väldigt bra, och det är mycket tack vare vår kontaktperson. Hennes genuina engagemang och vilja att lyckas ger rätt förutsättningar. Vi har ett stort förtroende för henne och QBIS, tack vare vår relation.”

BDO vinner Årets Byrå 2019 i QBIS Partner Awards med motiveringen: ”BDO är en byrå som utmärker sig tydligt för alla som kommer i närheten. Det finns en mycket god kultur kring byråns varumärke både internt och externt och du möter alltid mycket trevliga och engagerade medarbetare och konsulter när du har med BDO att göra. I samarbetet med BDO så ser vi en partner som gärna går den extra milen och gör rätt saker för att kunden ska bli nöjd. Det är enkelt att arbeta ihop för att förhöja slutkundens upplevelse och förbättra kvaliteten i deras centrala processer. I BDO ser vi en modern byrå som ständigt utvecklas, och det i snabb fart. De är inte rädda för att vara först och testa nya saker, vilket leder till att man hamnar i framkant de gånger man lyckas. Vi kan se att digitaliseringen av BDO:s kunder leder till framgång i deras sätt att arbeta både för byrån och för kunden, vilket är helt i linje med QBIS motto ”Spend your time right”.”

Under början av året fick ni priset Årets Byrå 2019, i QBIS Partner Awards. Berätta, hur kändes det att få den utmärkelsen?

– “Att få detta pris kändes jättekul. Det var verkligen en bekräftelse på att det vi gör är riktigt bra. Vi kände en enorm stolthet när vi fick ta del av motiveringen för det visar att vi har lyckats nå ut med vårt budskap om vad BDO står för. Gratulationerna haglade in via mail, på sociala medier och här på kontoret. Det var jättekul.”

BDO är däremot inte främmande för att få priser. I höstas fick ni återigen utmärkelsen ”Nöjdaste kunderna i branschen”, hur kändes det att få en sådan utmärkelse?

– “Det är SKI, Svenskt Kvalitetsindex, som genomför undersökningen varje år och nu var det tionde gången som vi tog emot priset. Att ligga i topp så många år är vi jättestolta och glada över. Det är ett kvitto på att vi går in med stort engagemang i allt vi gör och bygger starka relationer med våra kunder. Det är alltid lite pirrigt inför dagen då SKI skall presentera vilken byrå som toppar listan för året så när vinsten kom för tionende gången så var det stor glädje, vi har återigen lyckats ha revisionsbranchens nöjdaste kunder.”

Vi är BDO Sverige

Vår mission är att hjälpa kunder växa och nå framgång varje dag. Vår drivkraft och våra värderingar – vad vi står för, har visat sig framgångsrikt utifrån hur våra kunder upplever oss. Ser man till de tjänster vi erbjuder är BDO ungefär som vilken annan av de större rådgivnings- och revisionsbyråerna som helst. Det som utmärker oss är istället det där som kan vara lite svårt att ta på – men som upplevs. Våra kunder använder ord som engagerade, intresserade och innovativa för att beskriva oss. Vi får även höra att vi är proaktiva, trevliga och ofta överträffar förväntningarna.

Läs mer om BDO Sverige