Skip to main content

Personalliggare för alla branscher

Med QBIS Personalliggare kan dina medarbetare stämpla in och ut på ett enkelt sätt. Alla uppgifter som sparas i systemet är i enlighet med skatteverkets regler och kan smidigt exporteras.

Välj din bransch

Krav och regler kring Personalliggare

Företag som bedriver verksamhet inom restaurang-, tvätteri-, fordonservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- och tobaksgrossist, samt byggbranschen har skyldighet enligt lag att tillhandahålla och föra personalliggare för sin verksamhet. Reglerna och kraven kring hur personalliggaren ska hanteras kan variera beroende på bransch eller projekt, dock förhåller sig både innehåll och syftet detsamma oberoende på verksamheten. Läs mer om din specifika bransch på Skatteverkets hemsida.

Vad är en personalliggare?

En personalliggare är en förteckning över personer som utför arbete på en arbetsplats eller i lokalerna av en verksamhet. Det innebär att arbetsgivare för verksamheter som har krav på personalliggare, ska tillhandahålla ett register över vem som befinner sig på arbetsplatsen och när. Registret ska även innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för varje enskild medarbetare. Den ska uppdateras på daglig basis och vara tillgänglig för Skatteverket vid kontroll.

Personalliggare i QBIS

Stämpla enkelt direkt i mobilen, eller med stämpelklocka på plats

Digital liggare, utan kortläsare eller ID06-kort.

Enkel export för kontroll av Skatteverket.

Kopplingar till lönehantering och för fakturering

Vad ska finnas med i personalliggaren?

I personalliggaren ska information såsom företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer framgå tydligt. Vid varje verksamhetsdag har all personal som befinner sig och arbetar på arbetsplatsen skyldighet att registrera sin närvaro, i förteckningen som ska innehålla förnamn, efternamn, personnummer/samordningsnummer eller motsvarande, samt arbetspassets start- och sluttid för samtliga. Även oavlönad personal såsom praktikanter eller inhyrd arbetskraft ska föras in i förteckningen. All information som registreras i personalliggaren ska sparas i minst två år, i vissa undantagsfall kan du även ha skyldighet att spara informationen i tre år.

Blandad verksamhet

Vid bedrivandet av så kallad blandad verksamhet i en och samma lokal, där en av verksamheterna kräver personalliggare, och denna utgör 25% eller mer av den totala verksamheten, ska en förteckning föras. Om 75% av den totala verksamheten utgörs av annan, som inte kräver en förteckning, behöver inte företaget tillhandahåller någon personalliggare.