Skip to main content

Digital personalliggare för byggbranschen

QBIS Personalliggare för byggverksamheter är helt anpassad efter branschen och kan både hantera medarbetare och underentreprenörer. Det är enkelt att registrera sin närvaro på arbetsplatsen, helt i enlighet med Skatteverkets regler.

Krav på elektronisk personalliggare för byggarbetsplatser

Sedan den 1 juni 2016 är det obligatoriskt för byggarbetsplatser att ha personalliggare, där personer som är verksamma på platsen såsom byggarbetare och underentreprenörer är skyldiga att registrera sig i. Lagen innebär även att Skatteverket har rätt att besöka arbetsplatsen och kontrollera att personer som befinner sig på platsen har registrerat sig i liggaren.

QBIS Project med personalliggare

Inom byggbranschen är kraven för personalliggare mer skärpta. QBIS Projekthantering tillhandahåller en komplett elektronisk liggare för byggarbetsplatser som är helt överensstämmande med skatteverkets regelverk, där både byggarbetare och underentreprenörer kan registrera sig. Den innehåller byggarbetsplatsens ID nummer, det verksamma företagets namn, organisationsnummer, verksamma personers namn och personnummer (eller motsvarande) samt när arbetet påbörjats och avslutats.

QBIS Project gör det även möjligt att sköta allt från tidrapportering mot både mot lön och fakturering, semesterplanering, utlägg till planering och uppföljning av projekt – vilket gör det till en helhetslösning.

QBIS Project

Enkel registrering i mobilen

Medarbetare och underentreprenörer kan enkelt stämpla in och ut på arbetsplatsen direkt med mobilen, all kom- och gåtid registreras automatiskt i liggaren för ett smidigt flöde och administration.

Underlag för Skatteverket

I QBIS kan man enkelt generera en XML fil som underlag för skatteverkets kontroller. Det är även möjligt att ta fram liggaren i en mer läsvänlig rapportform och exportera till PDF eller Excel-format.

Flera arbetsplats ID:n

QBIS projektmodul möjliggör för flera olika arbetsplats ID:n för byggverksamheter. Genom att stämpla in och ut inom olika projekt i QBIS, registreras tid och byggarbetsplatsens ID smidigt direkt i personalliggaren.

Sömlösa integrationer till lön

QBIS samarbetar med de flesta stora löneprogram på marknaden idag, vilket gör att du kan kombinera det bästa tidrapportering- och ekonomisystemet.

Vi kan särskilt rekommendera Hogia Bygglön som är specifikt anpassad för byggbranschen och alla delbranscher inom byggverksamheter. QBIS och Hogia har tillsammans skapat en helhetslösning för enkel tidrapportering, projekthantering och lönehantering.

Se alla QBIS integrationer
Hogia logo