Skip to main content

Enkel personalliggare för servicebranschen

Tillsammans med QBIS Time och personalliggare kan de anställda smidigt registrera sin kom- och gåtid, samtidigt som de rapporterar sin tid för lön. Informationen lagras i en rapportform som enkelt kan exporteras till PDF- och Excel format för Skatteverkets kontroller.

QBIS Time med personalliggare

Med QBIS Time inkluderas en enklare elektronisk personalliggare för servicebranschen, som gör att ni kan sköta både er tidrapportering för lön och registrera tid för liggaren simultant. Genom att tidrapportera i QBIS kan ni automatisera flera administrativa steg som annars kan vara stora tidsbovar. Dessutom kan ni följa hur ni spenderar er tid inom organisationen och effektivisera er verksamhet.

Kombinera QBIS Personalliggare med Stämpelklocka

Förenkla tidrapporteringen för medarbetarna genom att kombinera QBIS Stämpelklocka och Personalliggare. Detta möjliggör att de anställda enkelt kan rapportera sin tid direkt på plats samtidigt som de registrerar sig i liggaren, vilket både minskar risken för felrapportering och felaktiga justeringar.

QBIS Stämpelklocka

Automatisk registrering

Genom att stämpla in och ut i QBIS rapporterar man både sin tid för lön, samtidigt som systemet automatiskt registrerar tiden i personalliggaren, vilket gör ett smidigt flöde för såväl medarbetare som administratör.

Korrekt information

QBIS förhindrar att den ursprungliga information som registrerats i liggaren kan ändras eller raderas, detta innebär att all data förhåller sig korrekt och risken för felaktiga registreringar eller justeringar minskar.

Kontroll av Skatteverket

Vid kontroll kan ni enkelt generera en enklare rapport i PDF eller Excel-format med underlag till Skatteverket. QBIS gör det möjligt att både ta fram en samlad liggare för alla, per avdelning eller en individuell fil för varje medarbetare.

QBIS Integrationer för lönehantering

QBIS har integration mot de flesta stora lönesystem, vilket gör att du kan kombinera det bästa systemet för tidrapportering och ekonomi.

QBIS integrationer