Effektiv tidredovisning online

Tidredovisning är en central del i varje organisation för att generera tillväxt, lönsamhet och undvika kostsamma misstag i lönehanteringen. Spendera er tid rätt med ett tidsystem som förenklar, ökar förståelsen och effektiviserar tidredovisningen med integrationer till lön- och faktureringssystem.

QBIS tidsredovisning instrumentbräda- få bättre insikter och minska kostnadsfel

Tidredovisning som hjälper hela verksamheten

Sparar tid i administrativt arbete

Skapa digitala processer som minskar tiden som alla måste spendera i administrativt arbete. Ett molnbaserat tidsredovisningssystem gör alla funktioner tillgängliga från alla typer av enheter. Ingen installation behövs. Då blir det enklare att utföra sina ärenden när och var det än passar

Minimerar kostsamma fel i lönerna

Undvik manuella fel som kan komma att kosta verksamheten onödiga belopp. Attesteringsledet från personal och chefer till ekonomiansvarig ökar säkerheten i att tiden är korrekt rapporterad och av tidrapporten kan omvandlas till färdigt löneunderlag

Minskad stress i lönearbetet

Ett molnbaserat system för tidredovisning tar bort momentet att behöva lägga tid på att jaga tidrapporter inför löneberedningen. Anställda rapporterar själva sin tid från datorn, mobilen eller surfplattan. Med ett knapptryck skickas veckans och månadens tidrapport till ansvarig för attest innan det når löneadministratören

Bättre insikt och kontroll i avvikelser

Avvikelserapportering ger den insikt som behövs för att kunna analysera och ta kvalificerade beslut om effektiviseringsåtgärder som ökar lönsamheten. Tidrapporter som visar när personalen är sjuk, föräldraledig eller har semester ger indikationer på såväl hinder som möjligheter för att verksamheten eller specifika avdelningar ska nå uppsatta mål

Mer insikt i tidssaldon

Istället för att låta medarbetare gissa eller konstant få frågan om antalet kvarstående semesterdagar ger tidrapportering den transparens som gör det möjligt för personalen att ha koll på sina egna tidssaldon. I en samlad vy visas alla avvikelser från semesterdagar, föräldraledighet, flex-, OB- och komptid

Klarhet i vart tiden tar vägen

Få full insikt i hur tiden spenderas på verksamhets-, avdelnings- eller individnivå. Använd tidrapporterna för att få en tydligare bild av hur ni kan optimera de befintliga resurserna, dess kapacitet och på så sätt öka intäkterna. Jämför nyckeltal i arbetstid, frånvaro eller debiterbar tid för att nå högre resultat

Tidsredovisning som förenklar vardagen

Skapa en arbetsplats med transparens i hur varje medarbetare spenderar sin tid för att få en mer trivsam och stressfri miljö. Detaljerad tidsredovisning är inte ett sätt att kontrollera personalen utan ett verktyg för alla inom verksamheten att känna trygghet. Effekterna av ett tidsredovisningssystem är en mer effektiv, trivsam och stressfri miljö där kollegor kan må bra.

Tidrapportering ger mer ansvar till varje anställd att själva kontrollera sin egen arbetssituation. Med insikt i sina egna tidssaldon kan de känna lugn inför att tid och lön blir korrekt vid nästa utbetalning. Chefer får en enklare digital process att attestera personalens tidrapporter så att de slipper jaga rätt på underlaget. De får också möjligheten att se rapporter över hur tiden på avdelningen, eller filtrerat per individ, har spenderats. Löneadministratörer får färdigt löneunderlag och med ett par knapptryck automatiseras hela löneprocessen, vilket kapar många timmar ur beredningen varje månad.

Funktioner med QBIS tidrapportering

Chefer

Administratörer

 • Färdigt underlag för lön
 • Hantering av lönegrundande avvikelser
 • Scheman med matchning mot lönearter
 • Automatisering till lönesystem
 • Automatiskt importerade helgdagar
 • Sammanställning av lönegrundande tidrapportering

QBIS Time

fr. 43 kr

per användare i månaden
*Pris varierar baserat på antalet användare.

Kom igång med QBIS

Upptäck skillnaden med effektiv tidrapportering

FAQ QBIS TIME

Uncategorized FAQ

 • Hur fungerar det när jag vill rapportera avvikelser?

  I QBIS kan du rapportera avvikelser direkt i tidkortet. Vi stödjer alla typer av avvikelser som ligger till grund för löner exempelvis, flextid, komptid, arbetstidsförkortning, OB etc. Du kan även skräddarsy avvikelser så att det passar din verksamhet.

 • Hur registreras min flextid när jag tidrapporterar

  Om du rapporterar flextid registreras det direkt på den tid som överstiger den lönegrundande arbetstiden. Skriv bara in dina arbetstimmar och så kommer de överstående timmarna adderas till din flexbank. Det totala flexsaldot visas direkt i dina tidssaldon på dashboarden.

 • Hur rapporterar jag övertid i QBIS?

  Om du blir ombedd att jobba övertid eller mertid, så registrerar du tiden som överskrider timmarna i ditt schema som en särskild avvikelse som finns i ditt tidkort. För att få övertidsersättning gäller olika regler beroende på vilken arbetsgivare du har. Oftast måste arbetet vara beordrat på förhand eller godkännas av chef i efterhand. Du kan också få kompensationsledigt i utbyte mot den övertid du arbetat.

 • Hur fungerar det när jag ska schemahantera i QBIS?

  Du kan anpassa scheman utefter din verksamhets behov, antingen gör du ett generellt schema för samtliga anställda eller så fördelar du det på respektive avdelning och/eller på individnivå. Det färdiga schemat blir som en mall där du kan koppla vilka medarbetare som ska tillhöra schemat. Du har flera anpassningsmöjligheter, ställ in vilka avvikelser, löneaktiviteter som ska gälla för schemat och skräddarsy schemat efter ert kollektivavtal.

 • Går det att koppla vårt schema till kollektivavtal?

  Ja, i QBIS kan vi skräddarsy ert schema efter ett eller flera kollektivavtal. Vilket innebär att vi kan anpassa dina scheman så att det passar verksamheten. När vi har kopplat avtalet till QBIS uppdateras det automatiskt om det sker förändringar i avtalet.

 • Vi visar gärna upp en anpassad demo för er på hur QBIS kan effektivisera er tidrapportering.
  Kontakta oss så bokar vi en tid som passar.

  Kontakta oss