Skip to main content

Vad är projektledning?

Det pratas mycket om projektledning. Interna och externa projekt. Mindre projekt och bolag som drivs i projektform. Projektledning krävs för att sätta mål i projektet och att se till så att målet nås. Men vad räknas egentligen till ett projekt, vad gör en projektledare och vem kan ha nytta av det? Att arbeta i projekt är egentligen inget konstigt, eller nytt. Projekt har planerats i århundraden. Uppförande av städer, vägar, dammar och broar. Allt har förmodligen arbetats fram i någon slags projektform.

Vad är ett projekt?

Det finns förmodligen lika många definitioner av projekt som det finns projektledare. Men man brukar prata om att projekt är en tillfällig aktivitet som genomförs för att nå ett förutbestämt mål. Aktiviteten är avgränsad till olika resultat som exempelvis vad som ska levereras, när det ska vara klart och hur mycket det får kosta. Ofta finns det också en temporär projektgrupp där projektdeltagarna har tydliga arbetsuppgifter som är kopplade till projektet. Allt detta planeras, styrs och följs upp av en projektledare. Gemensamt för alla projekt är att resultatet beror på projektledarens förmåga att planera, styra och leda projektmedlemmarna.

Hantera och hantera dina projekt med enkla projekthanteringsverktyg | QBIS

Projektledning i fyra steg

Förstudie

Analysera nuläget för att få fram projektets förutsättningar och ta fram beslutsunderlag.

Planering

Ta fram en målformulering, ta fram en tidplan, bemanna projektet och skapa projektgruppen.

Genomförande

Upprätta projektplan, bemanna projektet, klargör roller och följ upp hur projektet fortlöper.

Utvärdering

Överlämna resultatet till beställaren och utvärdera hur projektets alla delar gått.

Projektledningssystem

Det finns mängder av verktyg och metoder för att förbättra och effektivisera dina projekt. Två exempel på verktyg du kan använda för att göra dina projekt vassare är Kanban och GANTT. En Kanban-tavla är en metod som hjälper dig att prioritera. Du kan med hjälp av Kanban-tavlan synliggöra problem, fördela ut, prioriter, och hålla koll på alla uppgifter. Det får dig helt enkelt att göra saker i rätt ordning. Ett GANTT-schema använder du för att få en tydlig, grafisk bild av ditt projekt och hur det förväntas fortlöpa. Det visar också hur de olika delarna av projektet är beroende av varandra.

Med QBIS som projektverktyg har du möjlighet att effektivisera dina projekt och driva agil projektledning. När du har kontroll och överblick över leverabler och risker visualiserat i ett GANTT-schema, kan du låta dina projekt leverera en del i taget och göra snabba förändringar när så krävs.

Fördelar med projektledning

Det finns många fördelar med att arbeta i projekt. Framför allt blir problem och uppgifter mer lätthanterliga då man sätter upp en tidplan, mål, budget och riktlinjer, vilket i sin tur leder till bättre effektivitet och en större förståelse i arbetet. Det gör också att du kan samla olika kompetenser i ett arbetslag som passar ett specifikt projekt, det gör att ditt projektlag blir skräddarsytt för uppgiften och kan fokusera på uppgiften på ett annat sätt.

Verktyg för projektledning

Det finns mängder av verktyg och metoder för att förbättra och effektivisera dina projekt. Två exempel på verktyg du kan använda för att göra dina projekt vassare är Kanban och GANTT. En Kanban-tavla är en metod som hjälper dig att prioritera. Du kan med hjälp av Kanban-tavlan synliggöra problem, fördela ut, prioriter, och hålla koll på alla uppgifter. Det får dig helt enkelt att göra saker i rätt ordning. Ett GANTT-schema använder du för att få en tydlig, grafisk bild av ditt projekt och hur det förväntas fortlöpa. Det visar också hur de olika delarna av projektet är beroende av varandra.

Med QBIS som projektledningsverktyg har du möjlighet att effektivisera dina projekt och driva agil projektledning. När du har kontroll och överblick över leverabler och risker visualiserat i ett GANTT-schema, kan du låta dina projekt leverera en del i taget och göra snabba förändringar när så krävs.

Förbättra och effektivisera dina projekt med kraftfulla projekthanteringsverktyg från QBIS
få projektledning och tidsrapporteringsverktyg i ett med QBIS

Kraftfullt projektverktyg för framgångsrika projekt

Ett system för projekthantering hjälper dig att leverera högkvalitativa projekt i tid och inom budget. Testa QBIS och upptäck fördelarna med ett system för digital projektledning.

Vill du ha en anpassad genomgång av systemet? Boka en kostnadsfri demo med en av våra specialister redan idag!

Få insikt i all data och hantera dina projekt med våra projekthanteringsverktyg

Vanliga frågor om projektledning

Att leda ett projekt kan vara utmanande och svårt, men det behöver det inte vara.
Oavsett projektets storlek, kan det vara bra att ha ett system där du kan samla allt som rör projektet på en och samma plats. Med QBIS som projektledningssystem får du ett användarvänligt system som ger dig full kontroll genom hela projektet - från planering till färdigt levererat projekt.

Läs mer om QBIS Project här

Initiera ett projekt är en av de första projektfaserna, där du behöver identifiera vad som är ett önskvärt resultat och effekt med projektet. I mindre projekt är oftast denna fasen kort, medan i större projekt är de mer omfattande och kräver mer tid.

Alla delar i projektet är viktiga på olika sätt. Planeringsfasen är viktig för att lägga en stabil grund för projektet. Det betyder inte nödvändigtvis att projektet kommer att gå enligt din initiala plan. Då är det snarare projekthanteringen som avgör, hur händelser hanteras under projektets gång är ofta det som avgör om resultatet blir framgångsrikt eller inte. Tappar du kontrollen över resurser, tid och kostnader, så får du inte ett framgångsrikt projekt. Med ett projektledningssystem får du oslagbar kontroll över projektet när det är i rullning och du minskar drastiskt risken att misslyckas med ditt projekt.

Det som kan vara bra veta innan projektet drar igång är de element som berörs i planeringsfasen, allt budgeterad från tid, resurser och kostnader. Det är även bra att veta om vad som ska levereras och vad målsättningen är för ditt projekt. När du har detta på plats har du tillräckligt bra överblick för att kunna sätta ut kontrollpunkter eller delleveranser (vid agil projektledning) samt identifiera olika risker som kan uppstå för ditt projekt.