Skip to main content

Projektplanering för att nå framgångsrika resultat

Lägg grunden för hela projektet med detaljerad projektplanering. Strukturera projektets steg och fördela resurserna för att skapa rätt förutsättningar för ett lyckat resultat.

Projekthantering

Aktiviteter, faser, milstolpar och beroenden

I projektplaneringen bryts projektet ned i aktiviteter, som sedan kan delas in i faser bestående av beroenden och milstolpar, vilka är kriterier och resultat som ska uppfyllas inom en viss tidsram i projektet. Syftet med att lägga till beroenden och milstolpar är att dessa ska vara ett stöd för projektplaneringen och styrningen samt för att underlätta i ett senare skede av projektuppföljningen.

Projektplanering med QBIS i etapper och få önskat resultat för ditt företag

Projektplanering med GANTT-schema

Med QBIS får du ett projektverktyg / projektplaneringsverktyg som stödjer planering med GANTT-schema, vilket ger en tydlig överblick över vilka aktiviteter som ska genomföras, när de ska genomföras och vem som är ansvarig för att utföra dem. Aktiviteterna planeras in i en horisontell tidsaxel med faser, beroenden och milstolpar tydligt beskrivna. Något som underlättar både i arbetet med riskbedömningen och med projektuppföljningen.

Läs mer om project management
Effektiv projektplanering med QBIS projektplaneringsverktyg

Vad är syftet med att planera ett projekt?

Syftet med att planera projekt är att arbetet ska mynna ut i en tydlig projektplan. Det finns flera variationer och exempel på vad en projektplan bör innehålla, men grunden är att dokumenten beskriver bakgrunden till projektet, definierar målet, syftet och eventuella begränsningar. En projektplan innehåller även deadlines, beskrivning av hur arbetet ska utföras, riskanalyser och beskriver processen för hur projektet ska redovisas.

Digital projektplanering

Med en väl utförd projektplanering blir projektet lättare att genomföra. Det finns mycket att vinna med att använda ett digitalt projektplaneringsverktyg. Med QBIS Project har alla involverade tillgång till projektets planering och det blir tydligt för projektmedlemmarna att se vem som ska göra vad. Projektledare och chefer kan enkelt se om projektet är i fas med planeringen. Eftersom all information är samlad på ett ställe, så blir det enkelt att följa upp och justera för eventuella risker eller fallgropar.

Fördelar med projektplanering i QBIS

  • Enklare planering med GANTT-schema
  • Projektmallar för att underlätta planeringen av återkommande projekt
  • Projektplanering med budget mot kostnader och resurser
  • Flexibla prismodeller med möjlighet till fast pris och löpande i samma projekt
  • Lättillgängligt med projektplanering och tidrapport i app och på dator
  • Testa QBIS Project kostnadsfritt idag
  • Se hur ni enkelt kan planera era projekt genom att testa QBIS

Testa QBIS Project kostnadsfritt idag

Se hur ni enkelt kan planera era projekt genom att testa QBIS

Testa QBIS
Få insikt i all data och hantera dina projekt med våra projekthanteringsverktyg

Vanliga frågor om projektplanering

Den främsta anledningen till att projekt misslyckas beror på att någon har underskattat antingen tidsåtgången eller kostnaderna, eller båda två. Detta kan undvikas genom att använda ett projekthanteringsverktyg som ger er en bättre överblick över hela projektet, från start till slut.

Målet med project management är att den ska mynna ut i en tydlig projektplan. Det finns flera variationer och exempel på vad en projektplan bör innehålla, men grunden är att dokumenten beskriver bakgrunden till projektet, definierar målet, syftet och eventuella begränsningar. En projektplan innehåller även deadlines, beskrivning om hur arbetet ska utföras, riskanalyser och beskriver processen för hur projektet ska redovisas.

Den främsta anledningen till att projekt misslyckas är att någon har underskattat antingen tidsåtgången eller kostnaderna, eller båda två. Detta kan undvikas genom att använda ett projekthanteringsverktyg som ger er en bättre överblick över hela projektet, från start till mål.

Vi visar gärna upp en anpassad demo för er på hur QBIS kan effektivisera er projektplanering och uppföljning.

Kontakta oss