Projektplanering för att nå framgångsrika resultat

Lägg grunden för hela projektet med detaljerad projektplanering. Strukturera projektets steg och fördela resurserna för att skapa rätt förutsättningar för att få ett lyckat resultat.

Projekthantering

Aktiviteter, faser, milstolpar och beroenden

I projektplaneringen bryts projektet ned i aktiviteter, som sedan kan delas in i faser, med beroenden och milstolpar. Vilket är kriterier och resultat, som ska uppfyllas inom en viss tidsram i projektet. Syftet med att lägga till beroenden och milstolpar är att vara ett stöd för planeringen, styrningen samt för att underlätta i ett senare skede av projektuppföljning

Planera projektet with QBIS i etapper och få önskat resultat för ditt företag

Planera med GANTT-schema

Med QBIS får du ett projektverktyg som stödjer planering med GANTT-schema, vilket ger en tydlig överblick av de aktiviteter som ska genomföras, när de ska genomföras och vem som är ansvarig för att utföra dem. Aktiviteterna planeras in i en horisontell tidsaxel med faser, beroenden och milstolpar tydligt beskrivna. Något som både underlättar i arbetet med riskbedömningen, samt med projektuppföljning.

Läs mer om projekt
Planera ditt projekt med GANTT schema och få klarhet i alla aktiviteter

Digital projektplanering

Med en väl utförd projektplanering blir projektet lättare att genomföra. Det finns mycket att vinna med att använda ett digitalt projektplaneringsverktyg. Med QBIS Project har alla involverade tillgång till projektets planering och det blir tydligt för projektmedlemmarna att se vem som ska göra vad. Projektledare och chefer kan enkelt se om projektet är i fas med planeringen. Eftersom all information är samlad på ett ställe, så blir det enkelt att följa upp och justera för eventuella risker eller fallgropar.

Fördelar med projekthantering i QBIS

  • Enklare planering med GANTT-schema
  • Projektmallar för att underlätta planeringen av återkommande projekt
  • Projektplanering med budget mot kostnader och resurser
  • Flexibla prismodeller med möjlighet till fast pris och löpande i samma projekt

Testa QBIS Project kostnadsfritt idag

Se hur ni enkelt kan planera era projekt genom att testa QBIS

Testa QBIS
Få insikt i all data och hantera dina projekt med våra projekthanteringsverktyg