Skip to main content

QBIS utökar integrationerna till externa affärssystem. Ett nytt samarbete med Wint, som tillhandahåller en automatiserad helhetstjänst inom bokföring och ekonomi, har lanserats. Kopplingen innebär en enklare och smidigare administration av tid för lön, fakturering och bokföring.

QBIS strävar alltid mot att fler företag och organisationer ska spendera sin tid rätt. Med digitala verktyg som underlättar tunga administrativa uppgifter, kan mer tid frigöras som istället kan läggas på arbete som utvecklar kärnverksamheten.

– ”Administrativt arbete tar ofta lång tid, helt i onödan. Vanan att arbeta på enligt ett visst flöde hindrar många från att se hur mycket automatiserade processer kan underlätta arbetsbelastningen”, säger Johan Walli, Sales Manager på QBIS. ”Med denna typ av samarbeten kan vi simplifiera återkommande administration som måste göras, så att det blir mindre resurskrävande.”

Automatisering som förenklar

Integrationen stöds av alla QBIS system. I praktiken innebär detta att all data mellan systemen överförs och uppdateras i realtid. Tid som rapporteras i QBIS blir underlag för både lönehantering och fakturering som sedan bokförs och skickas från Wint.

–  “Vi tror att det finns mycket effektivisering kvar att göra för bolag som debiterar sin tid, så att de ska kunna fokusera ännu mer på sin kärnverksamhet. Mycket av den administrationstid som läggs idag, handlar framförallt om ekonomi och projekthantering. Kan man då koppla ihop så att projekthantering och bokföring pratar med varandra, har man mycket att vinna”, säger Ulrika Ahl, Marknads- och försäljningschef på Wint.