Skip to main content

Tiden då arbetet gick ut på att jaga tidrapporter, skapa löner och manuellt fakturera är förbi. I ett helt nytt samarbete mellan QBIS Business Systems och Azets kan företag som har tröttnat på att spendera för mycket tid i administrationen få ett arbetsflöde. Med en helhetslösning om tidrapportering- och projekthantering från QBIS och ekonomi- och lönetjänster från Azets kommer varje kunds tid i administrativt arbete hållas till minsta möjliga nivå.

Effektivisering är framtiden, och framtiden är redan här. Samarbeten mellan systemleverantörer och byråer är ett naturligt steg för att hjälpa företag att växa. Genom att minska timmarna i tidskrävande administration kan varje kund istället lägga mer tid på att arbeta med den egna tillväxten och lönsamheten.

– Samarbetet med QBIS är ett naturligt steg i vår digitala utveckling och det är en mycket bra lösning för våra kunder. Vi kommer erbjuda våra kunder ett avancerat tid- och projekthanteringssystem som tillsammans med våra tjänster minskar kundernas ineffektiva administration. QBIS och Azets blir en bra kombination som gagnar våra kunder, säger Stefan Ingelgård, Affärsområdeschef Technology & IT på Azets Sverige.

– Tillsammans vill vi nå ut med att det finns hjälp att få för företag som upplever att deras processer är långsamma, ineffektiva och stressfulla. QBIS tidrapportering och projekthantering ihop med Azets ekonomi- och lönetjänster är både en tidsbesparande och kostnadseffektiv lösning, säger Ellinor Collin, Partner Channel Manager på QBIS Business Systems.

Stefan Ingelgård, Affärsområdeschef Technology & IT på Azets Sverige

Stefan Ingelgård, Affärsområdeschef Technology & IT på Azets Sverige

Ellinor Collin, Partner Channel Manager på QBIS Business Systems

Minskar administration hos varje kund

Den snabba utvecklingen av digitala verktyg har tagit möjligheterna för företag att växa till en helt ny nivå. Istället för att arbeta mer för att få tid till arbete som driver verksamheten framåt finns potentialen att effektivisera tidskrävande processer och på så sätt skapa mer tid. Genom att använda system som kräver minimal handpåläggning och outsourca det återkommande arbete som måste göras, men tar mycket tid skapas en grund för ett optimerat arbetsflöde.

– Vi har som målsättning att erbjuda effektiv hantering av ekonomi- och lönetjänster med minimal administration av kunden själv. Våra lösningar anpassas utifrån kundens behov och önskemål, så vi kan skapa en lösning som ger trygghet och kvalitet, berättar Stefan.

Delar grundläggande värderingar

Oavsett bransch är tidrapportering en grundläggande del i löneberedning och fakturering. Rörliga eller fasta scheman med OB-tillägg, flextid eller fakturerbara timmar kan vara svåra att hålla koll på om de dokumenterar på papper eller i Microsoft Excel. Risken att det blir fel i lönerna ökar när personer själva måste mata in varje tidrapport manuellt, vilket kommer att kosta arbetsgivaren. Ett digitalt tidrapporteringssystem är ett alternativ som enklare kan säkerställa att företaget får möjlighet att fokusera på rätt saker. Att spendera sin tid rätt och effektivisera det arbete som ofta tar onödigt lång tid är en värdering som delas av både QBIS och Azets och som i samarbetet blivit grundläggande.

– Vi ser mycket fram emot att samarbeta med en sådan partner som delar så många av QBIS värderingar. När det dessutom är en så stor och ledande aktör inom branschen känns som ett stort erkännande på att det vi gör är bra och är ett av Sveriges ledande tidrapportering- och projekthanteringssystem, säger Ellinor.

Om QBIS

QBIS Business Systems arbetar för att hjälpa företag att spendera sin tid rätt. Med avancerade system för tidrapportering- och projekthantering som är enkla att använda kan varje företag spara flera timmar varje månad på administration. Den frigjorda tiden kan därefter istället användas till affärsutveckling, nykundsbearbetning eller att stärka relationerna till såväl kunder som till medarbetare. Tid är en värdefull resurs som det oftast finns för lite av. Med digitala system som erbjuder integrationer till Sveriges största lön- och faktureringssystem kan stora delar av administrationen automatiseras så att mer tid skapas för det arbete som ger mervärde.

Om Azets

Azets är en internationell koncern som tillhandahåller tjänster och rådgivning inom ekonomi, lön och HR. Våra 6.500 medarbetare erbjuder en kombination av både digital och personlig service till över 120.000 kunder i Norden och Storbritannien.

Ekonomi | Lön | HR | Teknologi | Bemanning| Rådgivning

Besök: www.azets.se

Hur kan vi hjälpa er att effektivisera?

Med systemlösningar som stödjer planering, hantering och uppföljning av projekt och schemalagd arbetstid kan vi hjälpa er att optimera administrativa arbetsprocesser. Kontakta oss så kan vi prata om hur vi kan identifiera tidstjuvar och kostnadseffektivisera er verksamhet

KONTAKTA MIG