Skip to main content

QBIS E-learning

Introduktionskurs – rapportering i QBIS

Vi har tagit fram QBIS E-learning för att göra det roligare och effektivare att lära sig de grundläggande funktionerna i QBIS. I denna kurs lär vi dig grunderna för att rapportera i QBIS. 

När du är klar med kursen går du vidare till del 2: QBIS i mobilen. Om du vill lära dig mer kan du ladda ner vår användarmanual via länken nedan.

Rapportera tid i QBIS

I videon visar vi hur du rapporterar din tid i tidkortet i QBIS. Tidkortets utseende kan anpassas efter er verksamhet för att göra det så smidigt som möjligt för era användare.

Kom ihåg att all tidrapportering kräver att varje anställd har ett grundschema. Efter att tid har lagts in i tidkortet är det viktigt att trycka på spara. När all veckans tid är inlagd klickar du på stäng så skickas inlämnade uppgifter vidare till närmsta chef för godkännande.

Rapportera avvikelser i QBIS

I videon visar vi hur du rapporterar avvikelser i QBIS. En avvikelse uppkommer om du arbetat mer eller mindre än ditt grundschema. Vilka avvikelser som finns att välja på kan anpassas efter er verksamhet.

Differensen mot grundschemat måste specificeras till önskad avvikelse. Om ingen avvikelse väljs hamnar tiden på en förinställd standardavvikelse, till exempel flex. Vill du välja en annan avvikelse klickar du på +Ny avvikelse och fyller i den avvikande tiden i fältet som dyker upp. Kom ihåg att spara när du är färdig.

Rapportera projekttid i QBIS

För dig som har modulen QBIS Project så går det att rapportera aktivitetstid i olika projekt i tidkortet. Klicka på Aktivitetstid för att rapportera in tid till ett projekt.

För att redovisa tid i ett projekt krävs ett grundschema samt projekt- och aktivitetsmedlemskap. Välj projekt i dropdown-menyn, välj sedan aktivitet och skriv in önskat antal timmar. Kom ihåg att du endast fyller i antal timmar, inte klockslag. Kom ihåg att spara när du är klar.

Rapportera utlägg i QBIS

I modulen QBIS Expense kan du rapportera utlägg. Här kan du rapportera in kvitton, milersättning och traktamente.

Klicka på +Lägg till utläggsblad för att redovisa ett utlägg. Ett utläggsblad används för att samla alla utlägg under en period, till exempel månadsvis. Fyll i uppgifterna och ladda upp en bild på kvittot. Klicka på Spara när du är färdig. Klicka på Stäng för att låta utläggsbladet gå vidare till närmsta chef för attest.