Skip to main content

Det är svårt för att försvara manuell hantering av administrativa uppgifter. Inte bara för att digitaliseringen utvecklats mycket under de senaste åren och förenklat många processer, utan också för att det aktivt missgynnar kunderna att hålla kvar vid gamla rutiner. Digitalisering och integration mellan system ger mervärde för kunderna.

Kortfattat innebär integrerade system att information som registreras i det ena systemet, enkelt kan föras över till det andra. Med integrationer underlättas därför arbetet med flera processer, som annars skulle ta mycket längre tid. Arbete som görs i samband med lönehantering och leverantörsfakturor, såsom validering av tidkort, frånvarokontroll och uträkning av tidssaldon, kontering, attest, utlägg samt inköp inom projekt, är exempel på återkommande administrativa uppgifter som kräver ett strategiskt arbetsflöde.

Denna typ av administrativa processer är en av redovisningsbyråernas största källor till intäkter, samtidigt som det kan vara ett av de främsta hindren för en ökad lönsamhet. Manuell hantering av administration är troligtvis den största tidsboven för byråer som vill öka sin lönsamhet. Med digitala och integrerade system kan man minska tiden man lägger på administrativt arbete, så att man får mer tid till att bearbeta ny-kunder eller genomföra relationsbyggande åtgärder såsom rådgivning eller affärsutveckling.

Digitalisering och integrering frigör mer tid för varje konsult. Vilket innebär att man kan spendera mer tid till att ge mervärde till varje slutkund. Får man mer för pengarna, då kommer efterfrågan av byråns tjänster att öka därefter.

Nu kanske tankarna börjar spinna i gång kring de olika möjligheterna som finns. Vad ska man som redovisningsbyrå börja med? Vilken process är viktigast att digitalisera? Vad behöver man tänka på för att få de olika systemen att fungera tillsammans?

”Identifiera den största “tidstjuven” ni har i dagsläget och undersök vilka alternativ som finns på marknaden”, rekommenderar Sofie Rönngård, Partner Manager på Centsoft. Hon fortsätter: “En pålitlig och långsiktig samarbetspartner har även möjlighet att samarbeta med andra system, och genom att välja de bästa leverantörerna inom respektive område får ni det perfekta ekosystemet för just er redovisningsbyrå och era kunders behov.”