Skip to main content

Det är svårt för att försvara manuell hantering av administrativa uppgifter. Inte bara för att digitaliseringen utvecklats mycket under de senaste åren och förenklat många processer, utan också för att det aktivt missgynnar kunderna att hålla kvar vid gamla rutiner. Digitalisering och integration mellan system ger mervärde för kunderna.

Kortfattat innebär integrerade system att information som registreras i det ena systemet, enkelt kan föras över till det andra. Med integrationer underlättas därför arbetet med flera processer, som annars skulle ta mycket längre tid. Arbete som görs i samband med lönehantering och fakturering, såsom validering av tidkort, frånvarokontroll och uträkning av tidssaldon, utlägg samt inköp inom projekt, är exempel på återkommande administrativa uppgifter som kräver ett strategiskt arbetsflöde.

Denna typ av administrativa processer är en av redovisningsbyråernas största källor till intäkter, samtidigt som det kan vara ett av de främsta hindren för en ökad lönsamhet. Manuell hantering av administration är troligtvis den största tidsboven för byråer som vill öka sin lönsamhet. Med digitala och integrerade system kan man minska tiden man lägger på administrativt arbete, så att man får mer tid till att bearbeta ny-kunder eller genomföra relationsbyggande åtgärder såsom rådgivning eller affärsutveckling.

Tidrapportering på dator

Tidrapportering går hand-i-hand med både lön- och fakturahantering. Slår man ihop de två byggstenarna kommer arbetsflödet, inte bara bli mer effektivt, utan hela byrån kommer att få en mer attraktiv marknadsposition eftersom man kommer att kunna erbjuda mer än bara redovisningstjänster.
Digitalisering och integrering frigör mer tid för varje konsult. Vilket innebär att man kan spendera mer tid till att ge mervärde till varje slutkund. Får man mer för pengarna, då kommer efterfrågan av byråns tjänster att öka därefter.

Jag träffar ofta byråer som vill utvecklas och som söker metoder att bli mer moderna. Det jag upplever att många missuppfattar är att det är ett stort projekt att förändra sina rutiner. Utvecklingsprocessen behöver inte vara lång, och den behöver inte vara omständlig. Tillsammans med en partner som kan strategi, taktik och uppsättning av de digitala systemen blir övergångsperioden kortare och nästintill omärkbar. Läs mer om vad det innebär att vara QBIS Partner eller maila mig så kan vi prata om hur vi kan dra igång processen för er.

QBIS tidrapporteringssystem hanterar stora delar av det grundläggande arbetet som hjälper redovisningsbyråer att optimera arbetsflöden. Tidrapportering är mer än bara tidkort och attestering. QBIS hjälper till med scheman, ledighetsplanering, utläggrapportering mot kollektivavtal eller avvikelser såsom sjukdom och OB-tillägg.
Tillsammans med QBIS projektverktyg som hanterar budgetering och rapporter av både tid och materialinköp, effektiviseras  faktureringsprocessen för varje kund. Eftersom verktyget också tillhandahåller funktioner för planering, riskhantering och uppföljning av varje projekt, får redovisningsbyrån underlag för att hjälpa slutkunden att optimera sina projekt. Det ger mervärde i form av en engagerad byråpartner som bygger starkare relationer till sina kunder.

Vill du veta mer om våra partnerprogram?

QBIS Partner

Skrivet av Ellinor Collin,
Partner Channel Manager

Ellinor Collin Partner Channel Manager QBIS