Skip to main content

Vi pratade med Kristin Nilsson, som arbetat som redovisnings- och löneansvarig på RFSL:s förbundskansli sedan 2005. 

Hej Kristin! Med 14 års erfarenhet har du sett utvecklingen från analog till digital tidrapportering. Hur kom det sig att ni tog steget till digitalisering och började använda QBIS? 

“Vi skaffade QBIS år 2016. Vi tittade på flera olika tidrapporteringssystem innan vi bestämde oss. Beslutet kom delvis på grund av att det kändes väldigt prisvärt, men självklart faktumet att systemet är molnbaserat känns fantastiskt. Att man kan se all information när, hur och var som helst via dator eller mobil. Vi funderade på andra system, men efter att vi tittat runt på marknaden efter någonting annat tyckte vi ändå att QBIS var det bättre alternativet.”

Kristin Nilsson på RFSL

Kristin Nilsson
Redovisnings- och löneansvarig på RFSL

Varför tror du att QBIS har fungerat bra för er?

“För oss är funktionen med traktamenten en av de bästa. Den har sparat oss många administrativa timmar. Traktamenten och utläggsbladen i QBIS är bra. Sedan är översikten av allas tidrapportering är bra för vi jobbar mycket med att se till att arbetsbelastningen håller sig på en rimlig nivå för all personal. Så när vi har all rapportering kan vi se och reglera belastningen för alla därefter. Vi vill se till att alla trivs och mår bra här hos oss.”

Hur upplever du att kontakten med oss har varit?

“Jag känner att ni är lyhörda i supporten. När jag hör av mig med frågor eller upptäcker något fel i systemet, är ni bra på att registrera det och visa en vilja att försöka hjälpa mig. Vår kontaktperson är också bra. Han visar intresse av oss som kund och försöker hjälpa till med allt som vi upplever kan förbättras.”

Tror du att ni har sparat mycket tid sedan ni började använda QBIS?

“Eftersom vi tidrapporterade med papper och penna, eller i Excel tidigare, sparar vi mycket tid på att få in allas rapporter digitalt. Dessutom får alla en påminnelse via mail om de inte rapporterat sin tid eller om något felrapporterats, och det underlättar mycket. Det blir enklare för mig och för mina arbetskamrater. Den sparade tiden för alla resurser sammantaget gör mycket!”

Vi är RFSL

RFSL arbetar med målsättningen att hbtq-personer ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra i samhället. Förbundet består av 34 avdelningar och har ca 7 000 medlemmar. På RFSL:s förbundskansli i Stockholm arbetar kring 60 personer 

Läs mer om RFSL

Läs RFSL:s senaste årsrapport