Skip to main content

En del ledare är oroliga att deras medarbetare ska känna sig kontrollerade genom att klocka in och ut på er stämpelklocka. Med ett tillitsbaserat ledarskap behöver du dock inte känna dig orolig för detta. Skapa ett öppet och tillåtande klimat så skapar du trygga medarbetare som har de förutsättningar de behöver för kreativitet och innovation.

Vad är tillitsbaserat ledarskap?

Att arbeta tillitsbaserat innebär att du som chef visar tillit för att dina medarbetare. Du litar på att alla gör sitt jobb efter bästa förmåga, och undviker att kontrollera eller detaljstyra resultatet. För att lyckas med detta behöver du avsätta tid för dialog och samtal för att styra dina medarbetare mot ert gemensamma mål, skapa en tillåtande miljö och välja att sätta din tillit till dina medarbetare.

Styr mot målet

Lägg mindre tid på detaljstyrning, policys och styrdokument. Spendera i stället din tid på att styra dina medarbetare åt samma håll. Ett tillitsbaserat ledarskap bygger på att du gör det tydligt för dina medarbetare vad som är ert gemensamma uppdrag och mål. Alla ska veta varför ni gör vad ni gör och hur det bidrar till helheten.

Skapa en tillåtande miljö

En av grundpelarna i ett tillitsbaserat ledarskap är att tillåta dina medarbetare att göra misstag. Om medarbetarna är rädda för att göra fel kommer du aldrig lyckas skapa en arbetsplats som präglas av kreativitet och innovation. För att skapa en tillåtande miljö är det viktigt att du är öppen och berättar om dina egna misstag.

Välj att lita på dina medarbetare

Utgå alltid från att alla vill och kan göra rätt. Med tillit till dina medarbetare som utgångspunkt får du dem att våga testa nytt. Att våga släppa kontrollen och delegera ansvar kan kännas skrämmande för vissa chefer, men det är ett viktigt val att göra för att skapa en miljö där innovation frodas.

Effekten av tillitsbaserat ledarskap

Med ett tillitsbaserat ledarskap skapar du ett klimat där dina medarbetare inte känner sig kvävda av en kontrollerande chef. I stället får de chansen att växa. Att tänka utan för boxen. Att våga testa och misslyckas. När de vet varför tidrapportering leder till ökad lönsamhet för företaget är det enkelt att få med alla på tåget!