Skip to main content

Dagens samhälle ställer allt högre krav på flexibla lösningar där medarbetare kan rapportera tid var de än befinner sig ーoavsett tid på dygnet. Det kan en webbaserad tidrapporteringsapp hjälpa med. Den bästa tidrapporteringsappen underlättar inte bara rapportering utan innehåller även andra smarta funktioner. QBIS guidar dig genom allt du behöver veta om tidrapporteringsappar och vilka fördelar digital tidrapportering i vår tjänst QBIS Time innebär.

Så får du tillgång till QBIS webbapp

Den bästa tidrapporteringsappen för små och medelstora företag, QBIS, finns inte att ladda ner via Appstore eller Google Play. Istället används tekniken Progressive Webb Apps, PWA. Det innebär att appen är inbyggd i QBIS och är tillgänglig direkt i webbläsaren vilket gör att den är mobilanpassad från början. Fördelarna med PWA är att det blir möjligt att göra fler uppdateringar och att sidorna som använder sig av tekniken blir snabbare.

Nödvändiga funktioner i en app för tidrapportering

Den bästa tidrapporteringsappen för ditt företag ska erbjuda följande funktioner.

Är det möjligt att?

 • Rapportera in tid både direkt och i efterhand?
 • Se tidssaldon där det är möjligt att överblicka flextid, ledighet eller sjukfrånvaro?
 • Ansöka om ledighet direkt i webbappen?
 • Attestera anställdas tidkort och skicka underlaget till löne- och fakturering?
 • Få en överblick av hur mycket projekttid som hittills inrapporterats?

Fördelar med en digital tidrapport

Med en digital tidrapport blir administrationen enklare när en rapport kan kopplas till ett lönesystem, transparensen mellan medarbetare och chefer ökar och hela verksamheten blir effektivare. Digitala tidrapporter hjälper dig att öka verksamhetens lönsamhet och tillväxt, ger en förbättrad arbetsmiljö för personalen samtidigt som den ökar förutsättningar för att identifiera risker innan verksamheten tar skada. Läs mer om fördelarna med digitala tidrapporter i QBIS.

QBIS är en webbapp för tidrapportering som går enkelt att komma åt via en smartphone, surfplatta eller dator. I vår webbapp kan medarbetare tidrapportera på tre sätt: genom att registrera kom-och gå-tider på ett tidkort, registrera tid inom projekt eller med hjälp av en mobil stämpelklocka för att rapportera arbetstid i realtid.  

Fördelar med QBIS webbapp: medarbetare

 • Enkelt att rapportera tid och registrera avvikelser på språng
 • Smidigt att ansöka om ledighet
 • Få ökad insikt i tidssaldon, vilket ger trygghet att rätt lön betalats ut
 • Ger översikt över flextid och semesterdagar 
 • Möjlighet att rapportera projekttid och material i projekt

Fördelar med QBIS webbapp: chefer

 • Enkelt att attestera arbetstid på ett effektivare sätt ー ett tidkort i taget eller alla samtidigt
 • Gör det möjligt att jämföra anställdas tid
 • Ger full koll på upparbetad och debiterbar tid
 • Möjligt att överblicka och godkänna medarbetares ledighetsansökningar
 • Får en översikt av hur mycket projekttid som hittills rapporterats in