Skip to main content

Schemahantering som effektiviserar

Ett tidrapporteringssystem som har stöd för schemahantering kommer med en hel del fördelar. Möjligheten att hantera scheman ger kontroll och hjälper till att strukturera arbetet samtidigt som det kan effektivisera stora delar av verksamheten.

Upptäck QBIS Time

Så funkar schemahanteringen i QBIS

Du kan hantera alla scheman, få kontroll över arbetstiderna och strukturera upp arbetet på ett enkelt sätt. Skapa ett schema globalt för hela företaget, anpassa efter avdelning eller helt efter individ, med upp till tio veckors rullande schema.

Med schemahantering i QBIS kan ni effektivisera er tidrapportering genom att använda er av förifylld arbetstid. Detta innebär att de schemalagda tiderna redan är ifyllda i de anställdas tidkort och att de endast rapporterar avvikelser från schemat. Genom att schemalägga en avvikelseart kan rapporteringen av avvikelser blir smidigare och mer effektiv.

Fördelar med QBIS Schedule

Koppla kollektivavtal till scheman

Enkel och smidig kontroll över den arbetade tiden

Möjlighet att lägga in rullande schema på verksamhet, avdelning eller individnivå

Rapporter med möjlighet att jämföra den schemalagda tiden med den arbetade

Få förifylld arbetstid och alla relevanta avvikelser direkt i tidkortet

Minimerad administrativ med automatiserad export till ditt integrerade lönesystem